Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javni rad sprovodi poslodavac-izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljemtekstu: Nacionalnaslužba) na osnovu javnog konkursa.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:

  • organi teritorijalne autonomije i organi jedinica lokalne samouprave,
  • javne ustanove i javna preduzeća,
  • privredna društva,
  • preduzetnici,
  • zadruge i
  • udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi – Filijala Požarevac, putem telefona 012/538-102;012/538-107,012/538-104, na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini

Prijava za sprovođenje javnog rada

Javni konkurs je otvoren od 27.05.2019.do 05.06.2019.godine.