Obaveštavaju se stanovnici opštine Veliko Gradište o novom rasporedu rada Doma zdravlja Veliko Gradište i zdravstvenih ambulanti, prema sledećem rasporedu:

1- Dom zdravlja Veliko Gradište

Stanovnici sledećih naselja su u obavezi da zdravstvenu zaštitu ostvaruju u Domu zdravlja Veliko Gradište:

1– Veliko Gradište

2- Kumane

3- Ostrovo

4- Kusiće

5- Požeženo

Rad Doma zdravlja Veliko Gradište je 24 časa.

2- Zdravstvena ambulanta Majilovac

Obezbediće zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

Radno vreme ambulante Majilovac

– Od 07- 20 časova- rad doktora medicine u dve smene

Od 20 sati i vikendom hitna stanja se zbrinjavaju u Domu zdravlja Veliko Gradište.

Stanovnici sledećih naselja su u obavezi da svoju zdravstvenu zaštitu iz oblasti opšte medicine ostvaruju u ambulanti Majilovac:

1- Sirakovo

2- Kurjače

3- Majilovac

4- Đurakovo

5- Popovac

6- Biskuplje

7- Zatonje

8- Ram

9- Kisiljevo

10- Topolovnik

3- Zdravstvena ambulanta Srednjevo

Obezbediće zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva i žena (ginekologija)

Radno vreme radnim danima ambulante je sledeće:

– Od 07- 20 časova- rad doktora medicine u dve smene

– Od 07- 14 časova – rad specijaliste ginekologije

Od 20 sati i vikendom hitna stanja se zbrinjavaju u Domu zdravlja Veliko Gradište.

Stanovnici sledećih naselja su u obavezi da svoju zdravstvenu zaštitu iz oblasti opšte medicine i ginekologije ostvaruju u ambulanti Srednjevo:

1- Makce

2- Češljeva Bara

3- Doljašnica

4- Garevo

5- Srednjevo

6- Tribrode

7- Carevac

8- Desine

9- Kamijevo

10- Pečanica

11- Ljubinje

O b r a z l o ž e nj e

Zbog rekonstrukcije kompletne zgrade Doma zdravlja Veliko Gradište nismo u mogućnosti da pružimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu velikom broju pacijenata, s toga i pacijenti nabrojanih naselja iako imaju zdravstveni karton u Domu zdravlja Veliko Gradište u obavezi su da svoja prava ostvaruju prema datom rasporedu.

Direktor

Doma zdravlja Veliko Gradište

dr Ljiljana Stevanović

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
2 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Milan B.
12/01/2020 14:18

Gospođo Nevenka Tekst koji su svi mediji preneli bio je radni tekst, skuckan na brzinu kako pacijenti ne bi čekali u Domu zdravlja dok prebacujemo stvari sa prva dva sprata u podrum. Napisan u hodu dok smo teglili police, plakare, stolove itd. Tekst je korektan, i ne sardži ni jedan deo gde bi se neko nazvao nepismenim i neobrazovanim. Nesrećno sročena izjava OBAVEZAN je promakla, ali eto dešava se. Druga verzija teksta za koju ja bio zadužen za objavu na Facebook strani i sajtu Doma zdravlja je korigovana pre objave. Srećom, primetio sam. Drugi nisu. Šta da se radi. I… Opširnije »

Gradistanka
11/01/2020 13:50

Obaveštenje o novom rasporedu rada Doma zdravlja Veliko Gradište i zdravstvenih ambulanti je napisao neko ko nije dovoljno ni obrazovan, a ni pismen.
Nisu stanovnici iz nabrojanih naselja ni u kakvoj obavezi da ostvaruju zdravstvenu zaštitu u Domu zdravlja Veliko Gradište i seoskim ambulantama, već su Dom zdravlja Veliko Gradište i seoske ambulante obaavezne da pružaju zdravstvenu zaštitu stanovnicima nabrojanih naselja.