U skladu sa merama Vlade Republike Srbije koje su donete u cilju sprečavanja korona virusa, a pridržavajući se procedura i načina rada u periodu vanrednog stanja a koje je propisao Štab za vanredne situacije opštine Veliko Gradište, obaveštavamo da će se obezbediti komunikacija, kako između članova Komisije, tako i sa podnosiocima zahteva za pokretanje Komisije za procenu potreba za dodatnom, obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom.

Prispeli zahtevi će se rešavati po prioritetu, tako što će se najpre donositi mišljenje kojima se predlaže podrška za uključivanje učenika u nastavu na daljinu koja je od 17. marta 2020.godine organizovana za učenike osnovnih i srednjih škola, a potom i zahtevi u kojima se traže mere dodatne podrške koje se, u skladu sa propisima realizuju na osnovu mišljenja Komisije ( član 4. Tačka 1. Pravilnika o dodatnoj, obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, „ Službeni glasnik RS“, broj 80 od 24.oktobra 2018).

Zahtevi za pokretanje Interresorne komisije na obrascu br.1, mogu se uputiti na adresu:

„Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, koordinatoru Interresorne komisije, 12220 Veliko Gradište, Žitni trg br. 1 ili elektronskim putem na e–adresu jelena.bogdanovic@velikogradiste.rs

Kontakt osoba: Jelena Bogdanović, koordinator Interresorne komisije Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, tel: 012-660-444

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments