Obaveštavamo učesnike u saobraćaju da dana 23.08.2019. godine počinju radovi na rekonskturkciji i proširenju lokalnog puta Zatonje-Srebrno jezero. Planirani rok za izvođenje radova je 90 dana. Tokom izvođenja radova je predviđeno potpuno zatvaranje puta – 24 sata, po deonicama koje se izvode:

1.deonica od skretanja za Kalinovac do naselja Ostrovo – 30 dana

Tokom obustave saobraćaja na ovoj deonici, lokalni put će biti iz pravca Srebrnog jezera prohodan za odvijanje saobraćaja do naselja Ostrovo dok će se za naselje Zatonje koristiti alternativni pravac – regionalni put Topolovnik-Ram. Iz pravca naselja Zatonje put će biti prohodan do skretanja za naselje Kalinovac.

2.deonica od naselja Kalinovac do naselja Zatonje – 15 dana

Tokom obustave saobraćaja na ovoj deonici lokalni put će biti iz pravca Srebrnog jezera prohodan za odvijanje saobraćaja do naselja Ostrovo, dok će se za naselje Zatonje koristiti alternativni pravac – regionalni put Topolovnik-Ram. Iz pravca naselja Zatonje, od sskretanja sa regionalnog puta, put nije u funkciji za odvijanje saobraćaja.

3.deonica od naselja Ostrovo do naselja Srebrno jezero- 45 dana

Tokom obustave saobraćaja na ovoj deonici, lokalni put iz pravca Srebrnog jezera neće biti prohodan za odvijanje saobraćaja do naselja Ostrovo dok će se za naselja Ostrovo, vikend naselja Kaliniovac i Kalinovčić i naselje Zatonje koristiti alternativni pravac – regionalni put Topolovnik-Ram.

Zahvaljujemo svim učesnicima u saobraćaju koji koriste navedeni putni pravac na strpljenju i razumevanju tokom izmenjenog režima saobraćaja u periodu izvođenja radova. Realizacijom planiranih radova obezbedićemo bolji put kojim vam omogućavamo bezbednost tokom učešća u saobraćaju.