U ponedeljak 22.04.2019. godine sa početkom u 12 časova u velikoj sali opštine Petrovac na Mlavi održana je sednica Štaba za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi sa sledećim dnevnim redom:

Donošenje i usvajanje:

OPERATIVNOG PLANA SPROVOĐENjA PREVENTIVNIH MERA ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU I ŠUMSKIH POŽARA NA PODRUČJU OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI U 2019. GODINI

  1. Razno

Sa sednice štaba apelovano je da se ne pale biljni ostaci:
O B A V E Š T E Nj E – A P E L

STANOVNICIMA OPŠTINE – PETROVAC NA MLAVI

POLAZEĆI OD ČINjENICE DA SMO UŠLI U PERIOD RADOVA U POLjOPRIVREDI, A VRLO BRZO NAKON TOGA I U LETNjI PERIOD, KAO I NAVIKE DA SE NA OTVORENOM PROSTORU PALE BILjNI OSTACI, KOJI PRI TOM IZAZIVAJU VELIKI BROJ POŽARA NA OTVORENOM I SAMIM TIM STVARAJU ZNATNU MATERIJALNU ŠTETU I TROŠE ZNAČAJNE LjUDSKE I MATERIJALNE RESURSE ZA NjIHOVO ELIMINISANjE,
– NA OVAJ NAČIN – PODSEĆAMO, ODNOSNO – ONE STANOVNIKE NAŠE OPŠTINE KOJI NISU ZNALI, NA OVAJ NAČIN UPOZNAJEMO,

Održana sednica Štaba za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi 17594
Foto: Opština Petrovac na Mlavi

SA ZABRANOM SPALjIVANjA NA OTVORENOM PROSTORU KOJA PROISTIČE IZ
člana 50. ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA
KOJI GLASI:

“ZABRANjENO JE SPALjIVANjE OSTATAKA STRNIH USEVA, SPALjIVANjE SMEĆA NA OTVORENOM PROSTORU I SPALjIVANjE BILjNIH OSTATAKA“

TAKOĐE, POTREBNO JE OVOM PRILIKOM NAPOMENUTI, DA JE ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA PREDVIDEO ODREĐENE KAZNENE MERE, ZA LICA KOJA SE NE PRIDRŽAVAJU NAPRED NAVEDENE ODREDBE,
TE – APELUJEMO NA STANOVNIKE OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI, DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENOG, DA POŠTUJU ZAKONSKU ZABRANU
– KAKO BI IZBEGLI SANKCIJE I
DA UZ POŠTOVANjE OVE ZABRANE DAJU SVOJ DOPRINOS PRE SVEGA U
– SMANjENjU BROJA POŽARA NA OTVORENOM,
– KAO I U SMANjENjU MATERIJALNE ŠTETE I EVENTUALNIH LjUDSKIH ŽRTAVA KOJE NASTAJU KAO POSLEDICA POŽARA.

ZA NAVEDENI PREKRŠAJ ZA FIZIČKO LICE PROPISANA JE NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 10.000 DINARA SHODNO ČLANU 84. STAV 2. ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA, ZA PRAVNA LICA U IZNOSU OD 300.000 DO 1.000.000 DINARA SHODNO ČLANU 82. STAV 1. TAČKA 24. A ZA ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU U IZNOSU OD 10.000 DO 50.000 DINARA SHODNO ČLANU 82. STAV 2. DOK JE ZA PREDUZETNIKE PREDVIĐENA KAZNA U IZNOSU OD 150.000 DO 500.000 DINARA SHODNO ČLANU 82. STAV 3. ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA.

LICA KOJA SU NAVEDENIM RADNjAMA IZAZVALA POŽAR DUŽNA SU DA VATROGASNO-SPASILAČKOJ JEDINICI NADOKNADE TROŠKOVE INTERVENCIJE, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM.

Kompletan Operativni plan sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području opštine Petrovac na Mlavi u 2019. godini možete pogledati ili preuzeti OVDE

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments