Opština Petrovac na Mlavi spada u 50 lokalnih samouprava u Srbiji koje su kroz Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, dobile tzv. „paket podrške“. Zahvaljujući njemu, pravi se veliki iskorak ka stvaranju službeničkog sistema koji će omogućiti profesionalno usavršavanje zaposlenih kao i ocenjivanje njihovog rada. Na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Saveta Evrope, koji sprovodi Program, i kolegama iz drugih lokalnih samouprava, bilo je reči o rezultatima primene i pozitivnim pomacima u funkcionisanju uprave.

„Raduje nas što ćemo imati priliku da nastavimo da radimo na profesionalizaciji lokalne uprave, što je jedini ispravan način za uspostavljanje efikasne lokalne uprave koja radi u korist građana i privrede.“, kaže se u saopštenju opštine Petrovac na Mlavi.

Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, vredan je 4 miliona evra i zajednički ga finansiraju Evropska unija i Savet Evrope a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Opština Petrovac na Mlavi učesnik Programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ 52014