Opština Veliko Gradište bila je jedna od 10 pilot lokalnih samouprava na projektu Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama, u okviru koga je izrađen Javni budžetski portal – JBP.

Projekat je realizovan uz podršku Vlade Švedske i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, pri čemu je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) jedan od nacionalnih partnera.

2018.godine je opština dobila Javni budžetski portal koji se od tada koristi u okviru Odeljenja za finansije da bi se građani informisali kao o prihodima i rashodima budžeta tako i o svim aktivnostima koje se sprovode na poboljšanju, unapređenju i uključivanju građana u sam proces izrade budžeta.

Stim u vezi, Jelena Pantić, rukovodilac Odeljenja za finansije je pozvana od strane „PARTNER SOLUTIONS“ da izradi prezentaciju „Javni budžetski portal – iskustva opštine Veliko Gradište“ i istu prezentuje na predavanju koje je održala na radionici „Preporučeni modeli participacije građana“, u Beogradu 11. septembra 2019.godine.

Inače, radi se o projektu “Capacity development services to local tax administrations and local self-governments in the domain of property taxation and good governance”, koji je deo većeg projekta „Municipal Economic Development in East Serbia Phase II“, koji je finansijski podržan od strane SDC-a, gde je naša Lokalna samouprava učestvovala i fazi I.

Jelena Pantić je prezentovala sam portal, odnosno šta sve isti sadrži, kako se koristi, koje su prednosti i mane, te iznela kako je rad Odeljenja za finansije kroz Javni budžetski portal transparentniji i dostupniji svim građanima.

Čime samom Odeljenju pruža veliko olakšanje u informisanju građanstva ne samo o prihodima i rashodima opštine Veliko Gradište već i o svim aktivnostima koje se sprovode u okviru Odeljenja a kroz razne projekte i radionice.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments