Opština Veliko Gradište spada u 50 lokalnih samouprava u Srbiji koje su kroz Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, dobile tzv. „paket podrške“. Zahvaljujući njemu, napravljen je veliki iskorak ka stvaranju službeničkog sistema koji će omogućiti profesionalno usavršavanje zaposlenih kao i ocenjivanje njihovog rada.

Na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Saveta Evrope, koji sprovodi Program, i kolegama iz drugih lokalnih samouprava, bilo je reči o rezultatima primene i pozitivnim pomacima u funkcionisanju uprave. Lokalne uprave će imati priliku da nastave da rade na profesionalizaciji, što je jedini ispravan način za uspostavljanje efikasne lokalne uprave koja radi u korist građana i privrede.

Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, vredan je 4 miliona evra i zajednički ga finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa @MDULS i @SKGO.