Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, otpočela je proces sertifikacije  profesionalnih vozača  krajem januara 2019.godine,  u okviru kog je poslove podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata  i kvalifikacionih kartica  ovlastila  AMSS.

Pre donošenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 2009. godine, vozač je svoju kvalifikaciju mogao steći kroz sistem srednjoškolskog obrazovanja i uz posedovanje vozačke dozvole „profesionalnih“ kategorija ili je posao tzv. profesionalnog vozača obavljao posedovanjem samo vozačke dozvole odgovarajućih „profesionalnih“ kategorija.

Stupanjem na na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice,  svi vozači koji imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti zahtev za izdavanjem sertifikata i kartice, bez pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita.

Osnovna razlika između vozača koji su kvalifikaciju stekli posedovanjem diplome za obrazovni profil vozač motornih vozila i vozača koji su svoju kompetenciju stekli kroz praktično obavljanje poslova profesionalnog vozača, a koja se dokazuje posedovanjem vozačke dozvole odgovarajuće kategorije se izjednačava priznavanjem stečenih prava.  Vozači kojima se priznaju stečena prava se oslobađaju obeveze pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita, u odnosu na Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima iz 2009. godine, a preme kome su vozači imali obevezu da polažu ispit provere znanja kako bi dobili sertifikat i karticu.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, s tim da se određeni vozači izuzimaju od procesa sertifikacije.

Uz Zahtev za izdavanje sertifikata i kartice vozač prilaže i sledeće:

  1. Fotokopiju ili ispis lične karte vozača – originalni dokument na uvid;
  2. Fotokopiju vozačke dozvole vozača – originalni dokument na uvid;;
  3. Fotografiju vozača formata 25×35 mm, ne starija od 6 meseci;
  4. Dokaze o izvršenim uplatama.

Zahteve za izdavanjem sertifikata i kartica vozači mogu podneti u nekoj od ovlašćenih ekspozitura Auto moto saveza Srbije sa kojim je Agencija potpisala Ugovor o angažovanju za vršenje poslova podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kartica za vozače.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments