Gradska uprava Požarevac potpisala je sporazum o saradnji sa Predškolskom ustanovom „Ljubica Vrebalov“ i privatnom predškolskom ustanovom „Zdravo dete“.

Doneta je odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi, te je Grad Požarevac izdvojio sredstva iz budžeta za ovu namenu.

Otvoren prvi privatni vrtić u Požarevcu 26149
Foto: T. Bogosavljević

„Ovaj način je pravo rešenje iz više razloga. Osnovni razlog je taj što smo subvencionisanjem privatnog sektora prepolovili listu čekanja, ali u isto vreme taj privatni sektor podstičemo i posredno utičemo na njegov razvoj i otvaranje novih  radnih mesta.“ – istako je načelnik Gradske uprave, Aleksandar Simonović.

Simonović je naglasio to da bi roditelji ostvarili pomenuto pravo potrebno je pre svega da su već podneli zahtev za upis deteta u Predškolsku ustanovu „Ljubica Vrebalov“ i da su ispunili potrebne uslove za upis, ali da zbog nedovoljnih kapaciteta dete nije upisano. Zatim Ustanova o tome izdaje potvrdu-odbijenicu sa kojom roditelj odlazi u Predškolsku ustanovu „Zdravo dete“ i sa njima zaključuje ugovor o boravku deteta.

Nakon toga, sa odbijenicom i potpisanim ugovorom roditelj dolazi u Gradsku upravu, soba broj 12, Odeljenje za društvene delatnosti, i predaje tu dokumentaciju uz popunjavanje propisanog obrasca. Nadležno odeljenje Gradske uprave potom donosi rešenje o priznavanju prava na naknadu dela troškova za boravak deteta, ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi.

Kada je reč o samoj naknadi dela troškova boravka deteta roditelj, odnosno zakonski zastupnik, uplaćuje istu predškolskoj ustanovi „Zdravo dete“ a zatim se sa dokazom o uplati i rešenjem o priznavanju prava javlja u zgradu Gradske uprave, soba 35, Odeljenje za društvene delatnosti, nakon čega mu se refundira iznos od 80 odsto od ekonomske cene utvrđene za boravak dece u PU „Zdravo dete“, a što trenutno iznosi 15.200 dinara.“, kazao je Simonović.

Direktorka PU „Zdravo dete“ Merima Milojković istakla je da je saradnja otpočela znatno ranije, kada su prvi put poslali pismo o njihovim namerama Gradskoj upravi da žele da u Požarevcu osnuju privatnu predškolsku ustanovu.

Otvoren prvi privatni vrtić u Požarevcu 26149
Foto: T. Bogosavljević

Ustanova „Zdravo dete“ nalazi se u Ulici Miodraga Markovića br 10a u kojoj radi devet vaspitača i trenutno prima 110 deteta uzrasta od jedne godine do polaska u školu. Radno vreme vrtića je od 6 do 17 sati tokom cele godine, osim za dane državnih praznika. Osim boravka dece, vaspitno – obrazovnog dela, dva osnovna obroka i dve užine, deca će pohađati i školicu sporta dva puta nedeljno, a u planu su i razne radionice, školica stanog jezika i slično.  Vlasnici vrtića su dr Saša Plećević – Doktor Filgud i Merima Milojković.

 

 

0 0 vote
Article Rating
Tagged
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments