Otvorena je nova besplatna linija za prijavu proslodavaca koji osobama sa invaliditetom uskraćuju prava, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U okviru telefonskog broja 0800 300 307 za besplatnu prijavu nepravilnosti u oblasti rada, formirana je opcija 3, čijim biranjem osobe sa invaliditetom mogu da prijave Inspekciji rada povredu prava u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.

„Država želi da zaštiti osobe sa invaliditetom i omogući im ostvarenje svih prava koja im pripadaju, a Inspekcija rada će se sa dužnom pažnjom posvetiti ovoj temi. Verujem da ćemo na ovaj način uspeti da stanemo na put svim poslodavcima koji krše prava osoba sa invaliditetom i da poboljšamo njihov položaj“, rekao je resorni ministar Zoran Djordjević.

Na sajtu ministarstva u okviru kategorije „Registri“ redovno će biti ažuriran poseban spisak svih onih poslodavaca za koje se dokaže da su prekršili zakon.