U četvrtak 4.juna oko 12 časova u naselju Kličevac, došlo je do pucanja potpornog zida oko crkve Svetog Trifuna u ovom naselju.

Prema izjavama meštana niko nije povređen, ali postoji opasnost od daljeg odrona i strahuje se za sam objekat crkve, koji se nalazi u samoj blizini odrona.

Sama crkva Svetog Trifuna u Kličevcu je spomenik kulture, tako da se očekuje i reakcija nadležnog ministarstva.

Pao potporni zid oko crkve Svetog Trifuna u Kličevcu FOTO 36537
Foto: Poportal

Foto galerija crkve Svetog Trifuna u Kličevcu iz 2019. godine.

Pao potporni zid oko crkve Svetog Trifuna u Kličevcu FOTO 36537

Pao potporni zid oko crkve Svetog Trifuna u Kličevcu FOTO 36537

Pao potporni zid oko crkve Svetog Trifuna u Kličevcu FOTO 36537

Pao potporni zid oko crkve Svetog Trifuna u Kličevcu FOTO 36537

Foto: Poportal

SPOMENIK KULTURE 

Crkva Sv. Trifuna podignuta je 1902. godine na uzvišenju u centru sela Kličevac, na mestu starije sakralne građevine iz 1830. godine. Sagrađena je u duhu tradicije moravske arhitekture, koja je prvih decenija XX veka često bila uzor za izgradnju hramova u Braničevskoj eparhiji.

Pao potporni zid oko crkve Svetog Trifuna u Kličevcu FOTO 36537
Foto: Poportal

Crkva je jednokupolna građevina osnove u obliku trikonhosa, sažete varijante upisanog krsta sa pripratom. Kupola sa osmostranim tamburom počiva na kubičnom postolju.

Pao potporni zid oko crkve Svetog Trifuna u Kličevcu FOTO 36537
Foto: Poportal

Prostorno crkva je podeljena na oltar, naos sa pevnicama i pripratu sa horom. Četvorougaoni zvonik u vidu sat kule se uzdiže iznad priprate. Fasade su raščlanjene plitkim pilastrima koji povezuju friz slepih arkadica ispod krovnog venca.

Prilikom bojenja fasada korišćeni su topli tonovi bež i bele boje, sa detaljima izvedenim terakotom. Zapadni ulaz u hram je razvijenog tipa, sa dva masivna stuba koji nose zabatni krov sa krstom na vrhu. Iznad portala je velika bifora u čijoj luneti je medaljon sa upisanom godinom izgradnje hrama.

 

U crkvi se prvobitno nalazila niska oltarska pregrada sa prestonim ikonama Arsenija Jakšića iz 1820. godine, verovatno prenetim iz starije crkve.

Sačuvano je trinaest ikona rađenih temperom na dasci koje se i danas čuvaju u hramu. Sadašnji ikonostas pripada tipu visokih oltarskih pregrada sa dvadeset i sedam ikona raspoređenih u tri zone.

Ikone su rad nepoznatog autora, bez većih umetničkih vrednosti, a na pojedinim postoje priložnički zapisi. U crkvi se čuva i veći broj starih i vrednih bogoslužbenih knjiga i predmeta.

U neposrednoj blizini porte 1923. godine podignut je spomenik čuvenom Karađorđevom vojvodi iz Kličevca Milenku Stojkoviću.

Foto: Poportal

 

5 1 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments