Paraglajding klub „Beli orlovi“ je na upravo završenom Državnom prvenstu u preciznom sletanju osvojio ekipno 3. mesto i bronzane medalje.

Uz nedavno osvojeno ekipno 3. mesto u preletu, ovo se smatra jednim od najvećih uspeha požarevačkih pilota.