Predsednik opštine Petrovac na Mlavi, Duško Nedinić, potpisao je danas ugovor o namenskim transferima u oblasti socijalne zaštite sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarstvo je obezbedilo 3,6 miliona dinara, dok Opština Petrovac na Mlavi u finansiranju usluga socijalne zaštite učestvuje sa 556.000 dinara. Zahvaljujući ovim finansijskim sredstvima, a u saradnji sa Centrom za socijalni rad opština Petrovac na Mlavi i Žagubica nastaviće sa sa uslugama u oblasti socijalne zaštite – lični pratilac i pomoć u kući, koji se pružaju  građanima još od 2016. godine.