Predškolska ustanova “Galeb” iz Petrovca na Mlavi, obaveštava roditelje da će konkurs za upis dece u vrtić biti otvoren od 1. aprila do 31. maja tekuće godine.

U navedenom roku će se vršiti upis dece za pohađanje obaveznog pripremnog predškolskog programa i to se podrazumeva za decu rođenu od 1.3.2015. do 29.2.2016. godine. Upis mlađe dece odnosi se na decu rođenu u periodu od 1.3.2016. do 1.9.2020. godine na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi.

Upis dece će se vršiti isključivo elektronskim putem na Portalu eUprava.