Zavod za javno zdravlje Požarevac bavi se merenjem alergenog polena, i ono čime se Požarevac može pohvaliti je to da se merenje alergena obavlja dugi niz godina i da je bio među prvim gradovima koji su počeli sa tom praksom.

„Situacija je takva da trenutno u vazduhu imamo nekih desetak vrsta alergenog polena i to je polen koji potiče od drveća. U ovom periodu najveći alergen je breza. Zahlađenje koje je usledilo protekle nedelje je oborilo koncentracije alergenog polena, tako da koncentracije alergena nisu bile visoke, ali prvim otopljenjem će doći do nastavka i intenzivnije vegetacije ovih alergenih vrsta.“ – izjavio je za Poportal dr Zoran Pavlović, načelnik laboratorije za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

Breza je izuzetno jak alergen koji se po svojoj alergenosti poredi sa ambrozijom i sa travom. Na području čitave Srbije, ta tri alergena su najznačajnija. Rezultati merenja alergena se mogu pratiti na sajtu Zavoda za javno zdravlje Požarevac. Naime, dva puta nedeljno se objavljuju rezultati i pored toga može se videti i preporuka građanima kako da se ponašaju u trenutnoj alergenoj situaciji.

„Sa početkom proleća najveći problem su nam breze. Sama zaštita od toga, naravno nije seča drveća, već da se povede računa i da se ne sade nove breze kao ukrasno drveće, pogotovu ne u školama i u vrtićima. Ukoliko obiđemo ta mesta, primetićemo da u nekoliko škola i vrtića postoje breze čije grane gotovo da ulaze kroz prozor ustanove. Time su deca izložena jako visokim koncentracijama alergena. Što se tiče trava, košenja se obavljaju uglavnom na vreme,  tako da ona sama po sebi i ne predstavlja neki veliki problem na našem području. Što se tiče ambrozije, jedina efikasna mera je da se uništavanje ambrozije počne na vreme jer nema svrhe uklanjati je polovinom jula ili početkom avgusta jer tada nema efekta. Naprotiv, time se samo još više rasejava seme. Pravo vreme za uklanjanje ambrozije je upravo sada. Trebalo bi početi sa pripremama. Najveća koncentracija alergena se beleži početkom septembra.“ – dodao je dr Zoran Pavlović.