Pokret obnove kraljevine Srbije kao državotvorna i srpskom narodu odana stranka se zalaže za promenu sistema vladavine, vaspostavljanje parlamentarne monarhije u kojoj će narod biti osnovni nosilac vlasti preko svojih izabranih predstavnika. Srbiji i Srpskom narodu je potrebna sveobuhvatna obnova onih vrednosti koje će sprečiti biološko nestajanje naše nacije sa ovih prostora.

Nama je potrebna vlast koja narodu neće biti gospodar, nego sluga koji će raditi zarad opšteg dobra naroda i države.
Spušteno na lokalni nivo vlasti, POKS Požarevac će zastupati i zalagati se za sledeće:

• Smanjenje broja odbornika sa sadašnjih 68 na 40 (time će skupština postati efikasnija i jeftinija za finansiranje), sama ušteda u novcu za apanaže je 28 puta 240 eura mesečno puta 12 meseci puta 4 godine je 322.560 eura (koliko vrtića se može izgraditi za taj novac?)

• Smanjenje apanaže ostalim odbornicima za 50% (ušteda od tog smanjenja je 40 puta 120 eura puta 12 puta 4 je 230,400 eura), još jedan vrtić u gradu.

• Sednice skupštine grada definisati tematski, zasedanja održavati po potrebi dva do tri puta mesečno i to posle 17 časova, ili subotom,a ne kao do sada jednom u tri meseca (time će se omogućiti da veći broj odbornika uzme učešće u radu, a samim tim će se i podići kvalitet donošenja odluka).

• Sve članove upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova birati na javnom konkursu.(kontrolu nad izborom prepustiti komisiji sačinjenoj od svih parlamentarnih stranaka i nezavisnih eksperata). Ta komisija će kontrolisati i izbor direktora.

• Formirati komisiju nezavisnih stručnjaka koja će napraviti ekonomsku analizu potrebe za daljim ulaganjem u industrijsku zonu i predložiti skupštini alternativu ako dalje ulaganje nije isplativo.

• POKS će se zalagati da svaki investitor koji zaposli više od 200 radnika i garantuje prosečnu platu od 500 eura (prosek države Srbije, a ne minimalac) dobije lokaciju i zemljište u zakup na 99 godina besplatno.

• Subvencijama stimulisati domaće preduzetnike i njima davati prednost u odnosu na inostrane.

• Zbog budućnosti nas i naše dece napraviti strategiju upravljanja otpadom (sakupljanje, reciklaža i separacija otpada), završetak regionalne deponije.

• Fond za ekologiju prepustiti stručnjacima, formirati fond za subvencionisanje priključka na toplifikacioni sistem grada, i u saradnji sa poslovnim bankama omogućiti građanima siromašnijeg materijalnog stanja da plate instalaciju za grejanje,kao i za podizanje energetske efikasnosti svojih objekata.

• Tražiti od nove vlade Republike Srbije da promeni sporne članove zakona o planiranju i izgradnji i omogući priključak svim objektima koji su u procesu legalizacije.

• Formirati ponovo zemljoradničke zadruge i stimulisati razvoj poljoprivrede, jer je ona osnov daljeg razvoja grada, iz fonda za poljoprivredu subvencionisati nabavku sistema za zalivanje, kao i izgradnju malih toplana-energana koje će koristiti biomasu za grejanje i proizvodnju električne energije.

• U saradnji sa vladom rešiti nagomilane probleme građana Kostolca, Drmna, Starog Kostolca i ostalih sela, naterati EPS da rekultivira i dovede svoje deponije pepela i šljake u projektno stanje.

• U rad javnih preduzeća uključiti i privatni sektor kroz institut privatno-javnog partnerstva (to će omogućiti funkcionisanje preduzeća na ekonomskim principima bez subvencionisanja od strane grada).

• Obavezati centar za socijalni rad da napravi analizu broja siromašnih i ugroženih građana na teritoriji grada Požarevca i predlog potrebnih mera za smanjenje tog broja.

• Izgradnja fekalne kanalizacije u selima Poljana, Prugovo i Lučica i gašenje individualnih septičkih jama u tim mestima radi zaštite izvorišta Meminac,
kao i u svim ostalim selima i gradu Požarevcu, u skladu sa definisanom listom prioriteta.

• Izgradnja više postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja će obuhvatiti sva sela i gradove Požarevac i Kostolac.

• Rešavanje problema pasa i mačaka lutalica u skladu sa Evropskim normama ( sterilizacija, sklanjanje sa ulica opasnih pasa), postavljanje pojilica i hranilica.
• Izgradnja javnih kupatila i toaleta u Požarevcu i Kostolcu, kao i javne perionice veša.

Predlog izradio:
MsC Petar Miladinović dipl. inž.maš.

Politički program Pokreta obnove kraljevine Srbije Požarevac za lokalne izbore 37200

Ovo je nešto što smo napisali moje stranačke kolege i ja, gde se vidi naše razmišljanje na temu kako bi trebalo da se upravlja Požarevcem i kako mi vidimo budući razvoj grada. Za to smo dragi sugrađani, tražili vašu podršku! Nažalost, nismo je dobili!!!

Očigledno je da je većina Požarevljana zadovoljna sadašnjom vlašću i načinom kojim se gradom upravlja.

Ako već niste nam dali šansu da pokušamo da realizujemo naš program na lokalu, pozivamo vas da u nedelju zaokružite broj 6 na republičkoj listi i pomognete nam da se naš glas čuje u parlamentu Srbije!!!

Bez kralja ne valja!!!

Petar Miladinović

5 1 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments