Danas je potpisan kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Požarevca. Ugovor su potpisali načelnik Gradske uprave, Aleksandar Simonović, gradonačelnik Grada Požarevca, Bane Spasović i predstavnik sindikata, Dejan Zorko.

Načelnik Aleksandar Simonović podsetio je na prethodni kolektivni ugovor za Gradsku upravu potpisan 2018. godine, kojim su prava zaposlenih proširena u pogledu prava na solidarnu pomoć, koja se može isplatiti zaposlenom u visini dotadašnje 3 na 4 prosečne mesečne zarade, u slučajevima dužeg ili težeg oboljenja, nabavka lekova, nabavka ortopedskih pomagala, kao i prava za naknadu plate u slučaju privremene sprečenosti za rad do 30 dana.

„Kada je reč o kolektivnom ugovoru za Gradsku upravu Grada Požarevca, čijem smo potpisivanju danas pristupili, treba istaći da se odredbe istog odnose i na lica angažovana van radnog odnosa, što do sada nije bio slučaj. Treba napomenuti da je reč o licima angažovanim po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i slično.“ – rekao je Simonović

Simonović je istakao da je ovim kolektivnim ugovorom prvi put omogućeno angažovanima van radnog odnosa korišćenje plaćenog odsustva prilikom porođaja supruge, stupanja u brak deteta, polaska deteta u prvi razred osnovne škole, smeštaj deteta u vrtić, teže bolesti ili smrti člana uže porodice, kao i prilikom dobrovoljnog davanja krvi.

Takođe, licima angažovanim van radnog odnosa omogućeno je obezbeđivanje poklona u vidu novčane čestitke za Novu godinu za decu do 15. godine.

„Treba napomenuti da su sva prava priznata ranije potpisanim kolektivnim ugovorom zadržana i današnjim potpisivanjem, samo je povećan obim već priznatih prava.“ – zaključuje Simonović.

 

 

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments