Grad Požarevac odobrio je sredstva za finansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021. – 2025., u 2021. godini. Ukupna suma iznosi blizu 2,5 miliona dinara.

Ukupno se finansira i sufinansira osam projekata a odbijeno je pet.

Najveća suma u iznosu od 650.000 dinara odobrena je projektu: „Usluga personalne asistencije u 2021.“ Društva za dečiju i cerebralnu paralizu Požarevac.

Zatim, odobreno je 330.000 dinara za projekat „Usluga kućnog servisa podrške civilnim invalidima rata sa edukativno-inkluzivnim aktivnostima u 2021. godini.“ Međuopštinskog udruženja civilnih invalida rata Požarevac. 324.000 dinara za projekat „Šetnja i upoznavanje prirode“ Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim i autističnim licima Grada Požarevca, 303.000 dinara za projekat „Pedagoški asistent – pomoć i podrška u učenju i razvoju za 2021. godinu“ Udruženja za pomoć osobama sa L Down sindromom „8-mi dan“, 200.000 dinara za projekat „Resurs za Prevodilački servis za srpski znakovni jezik u 2021. godini.“ Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih Požarevac i 143.000 dinara za projekat „Masažom do samostalnosti“, čiji je podnosilac prijave Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije Požarevac. Sumu od po 250.000 dinara dobila su dva projekta: „Mogu, hoću, uspeću!“ Sportsko rekreativne asocijacije i „Život je čudo“ Udruženja Roma Braničevskog okruga.

Pet projekta koja su odbijena od strane komisije su projekti udruženja „Podignimo gard porocima“, „Savez nevladinih organizacija Požarevac“, „Udruženje romskih žena Braničevskog okruga“, „Bolje sutra 012“, i „Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim i autističnim licima Grada Požarevca“.