Danas je u požarevačkom gradskom zdanju izvršena dodela ugovora korisnicima subvencija na projektu „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“. Ugovore su dodelili gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović, predstavnici Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i Stalne konferencije gradova i opština SKGO. Partner na ovom projektu je Udruženje Roma Braničevskog okruga koje ima višegodišnje iskustvo u implementiranju projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih organizacija.

Projekat je počeo 1. oktobra prošle godine i trajaće do kraja 2020. godine. Vrednost projekta je 150 000 evra.

Glavni cilj jeste stvaranje pozitivnog uticaja na lokalnu zajednicu i romsko preduzetništvo kroz zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji, osoba sa invaliditetom, mladih osoba iz ruralnih sredina, osoba izostavljenih sa tržišta rada i osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.

Požarevac: Dodeljeni ugovori za podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja 41756

„Potpisani ugovor je nastavak dobre saradnje koju Požarevac ima sa svim institucijama, domaćim i međunarodnim organizacijama koje u svom fokusu imaju unapređenje položaja Roma i Romkinja i svih teško upošljivih grupa stanovništva. Grad Požarevac  već nekoliko godina sprovodi programe aktivnog zapošljavanja za pripadnike najugroženijih grupa što je dovelo do smanjenja nezaposlenosti. Imamo odličnu saradnju sa GIZ-om sa kojom, mogu slobodno da kažem, imamo partnerske odnose“, kaže Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca.

Dodeljeni su ugovori o subveniciji u opremi za 10 nezaposlenih lica i 10 ugovora o subvenciji u vidu opreme za mikro i makro preduzeća. Očekivanje je da će se u ovim mikro preduzećima i preduzetničkim radnjama u narednom periodu zaposliti 40 osoba, u proizvodnom i u sektoru usluga.

„Na ovaj način za sve naše sugrađane stvaramo šansu za bolji život i rad i ostanak na ovim prostorima i mogu slobodno reći da ćemo i u budućnosti imati niz aktivnosti koje će biti usmerene na poboljšanje kvaliteta života romske nacionalne manjine koja je na ovim prostorima veoma zastupljena“, rekao je gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović.

Požarevac: Dodeljeni ugovori za podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja 41756

„Grad Požarevac zaista ima kapacitet da nama svima pomogne na onome što i jeste cilj našeg projekta a to je sprovođenje strategije za inkluziju Roma i Romkinja za period do 2025. godine. Mi ulažemo mnogo napora zajedno sa 18 partnerskih gradova i opština da je ključno sprovođeno strategije na lokalnom nivou. Planiranjem mera na lokalnom nivou, lokalne samouprave najbolje znaju koje su njihove potrebe. Ulazi se u dijalog sa nevladinim sektorom koji radi sa pripadnicima ciljne grupe i onda se tim zajedničkim naporom dolazi do korisnika koji tada mogu da iskoriste prilike koje im se nude“, rekla je Vesna Vidojević iz nemačke organizacije GIZ.

Dobijene su raznovrsne i kvalitetne poslovne ideje. To nisu sektori i usluge koji se smatraju tradicionalno romskim, pa tako iz proizvodnog sektora postoji ideja o proizvodnji betonskih blokova a s druge strane kompaniju koja pruža IT usluge.

Bilo je preko 50 prijava za ovaj konkurs, a odabrano je 9 gradova i opština koje su uspele da napišu dovoljno dobre projekte da bi mogli da konkurišu za sredstva.

Požarevac: Dodeljeni ugovori za podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja 41756

„Ovo je drugi ciklus sprovođenja ovakvog projekta, imamo uhodani tim koji nećemo menjati i sve ideje su pokazatelj da u Požarevcu postoji preduzetnički duh sa željom da se nešto novo napravi u gradu. Spisak projektnih ideja govori da su ideje originalne i jedinstvene. Nadam se da će ovih 40 zaposlenja biti održivo i stalno i da će poslovi zaživeti u ovoj lokalnoj zajednici“, rekao je Aleksandar Popović ispred Stalne konferencije gradova i opština.

 

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments