Poslodavci u Srbiji koji žele da se uključe u sistem dualnog obrazovanja do kraja januara mogu da podnesu onlajn prijavu preko veb portala Privredne komore Srbije.

PKS će od 11. do 19. januara organizovati onlajn sektorske sastanke sa predstavnicima kompanija na kojima će biti detaljno predstavljena procedura uključivanja u ovu vrstu obrazovanja.

Rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje PKS Mirjana Kovačević kaže da je do sada više od 4.000 đaka završilo školovanje po dualnom modelu.

Od toga je oko 70 odsto našlo posao u kompanijama u kojima su učili kroz rad ili u okviru struke a oko 30 odsto je nastavilo dalje školovanje.

U tekućoj 2020/21. školskoj godini oko 6.900 srednjoškolaca učenje kroz rad realizuje u skoro 900 kompanija a najtraženiji su iz mašinske i elektroindustrije kao i iz oblasti ugostiteljstva, turizma i trgovine.

Prema njenim rečima na inicijativu privrede se od sledeće školske godine uvode novi profili kao što su tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera, obućar, trgovinski tehničar, stolar i tehničar štampe.

Konačnu odluku o odobrenim odeljenjima po dualnom modelu obrazovanja Ministarstvo prosvete će doneti objavljivanjem Konkursa za upis u srednje škole, što se očekuje krajem marta.

Autor: RTV