PRAVNI SAVETI

Last updated on 11 фебруара, 2020 at 07:37 pm

Vaše pitanje je primljeno, odovor ćete dobiti ispod poruke sa vašim pitanjem.

Odgovori:

 • Čitalac je pitao:
  Odbijanje 2/3 od penzije ili licnog dohotka zbog kreditnog zaduzenja- ko je doneo taj zakon. Kako preziveti sa 1/3. Postoji li mogucnost prava zalbe i smanjenja ovih odbijanja.
 • Čitalac je pitao:
  Да ли потражиоци месечних надокнада за услуге одношења смећа или слично могу захтевати наплату потраживања од клијената/корисника услуга за вишегодишњи протекли период а када је таква обавеза настала као одлука локалне самоуправе? Конкретно, за викендицу на територији општине Велико Градиште, предузеће са којим је општина склопила уговор о одношењу смећа захтева, под претњом тужбе, исплату заосталог потраживања од 30.04.2015. године до данас. Да ли на то имају право или могу да потражују само настала дуговања у протеклих 12 месеци?
  • Advokatska kancelarija Milosavljević-Lazić replied:
   Poštovani/a, rok zastarelosti za potraživanje naknade za održavanje čistoće iznosi jednu godinu ( član 378. stav 1. tačka 1. Zakona o obligacionim odnosima), što znači da sva potraživanja koja su nastala pre više od godinu dana jesu zastarela i ista se ne mogu namiriti prinudnim putem. U skladu sa tim, potrebno je da se u izvršnom postupku blagovremeno istakne prigovor zastarelosti. Ovo važi ukoliko rok zastarelosti niste prekinuli nepreciziranom uplatom na ime potraživanja za mesec starijeg od godinu dana, u kom slučaju ne bi bilo mesta primeni instituta zastarelosti.
 • Čitalac je pitao:
  Imali smo potpisan dozivotni ugovor koji je raskinut. A ugovor je potpisan 2001 i trajao je do pre par dana. Interesuje me sta treba da se uradi i naplati gledanje te osobe posle 19 god. Jer nije raskinula ugovor samovoljno vec na nagovor trece osobe. A u pitanju je baka od 85 god sa demencijom
  • Advokatska kancelarija Milosavljević-Lazić replied:
   Poštovani/a, članom 202. Zakona o nasleđivanju je propisano da ukoliko je ugovor o doživotnom izdržavanju raskinut zbog krivice jedne strane, druga strana ima pravo da zahteva pravičnu naknadu, u skladu sa pravnim institutom sticanja bez osnova koji bliže opisuju članovi 210-219. Zakona o obligacionim odnosima. Naime, pravo na naknadu, kao i njena visina, se može utvrditi i ostvariti u parničnom postupku koji se vodi radi poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju. U suprotnom, ukoliko je presuda kojom je raskinut ugovor o doživotnom izdržavanju pravnosnažna, ista predstavlja osnov za ostvarenje Vašeg prava na naknadu koje možete ostvariti u posebnom parničnom postupku tako što ćete podneti tužbu za naknadu štete protiv primaoca izdržavanja. Što se tiče demencije primaoca izdržavanja, postavlja se pitanje njene poslovne sposobnosti, odnosno pitanje pravne valjanosti raskida ugovora. Ukoliko je ugovor bio raskinut pred sudom , bilo je potrebno obaviti veštačenje njene poslovne sposobnosti gde bi se utvrdilo da li je primalac izdržavanja sposobna da shvati značaj i težinu svojih pravnih radnji i da li iste imaju pravno dejstvo.
 • Čitalac je pitao:
  Poverilac bez sudske odluke u vidu rešenja da li ima pravo da od dužnika naplati sudsku taksu? Poverilac samostalno od dužnika naplati sudsku taksu kao uslov za povlačenje tužbe uprkos dužnikovom priznanju tužbenog zahteva kroz uplatu duga i kamate.
  • Advokatska kancelarija Milosavljević-Lazić replied:
   Poštovani/a, u velikom broju slučajeva se o troškovima odlučuje presudom, tako da posebna odluka u vidu rešenja o troškovima postupka ne mora biti kao takva doneta, ako je već sadržana u presudi. Članom 156. Zakona o parničnom postupku je predviđeno da će tužilac snositi troškove praničnog postupka ukoliko tuženi nije dao povoda za tužbu i ako je priznao tužbeni zahtev u odgovoru na tužbu, odnosno na pripremnom ročištu,ili na glavnoj raspravi ukoliko se ne održava pripremno ročište. S druge strane, član 157. Zakona o parničnom postupku predviđa da je u slučaju povlačenja tužbe tužilac dužan da snosi troškove postupka, osim u slučaju kada je povlačenje tužbe usledilo odmah posle ispunjenja zahteva od strane tuženih. Inače, poverilac može naplatiti od dužnika iznos sudske takse pre povlačenja tužbe, s tim da su se o istom dužnik i poverilac sporazumeli i sačinili priznanicu o plaćanju takse kao dokaz da je ista plaćena. U praksi se često dešava da je to sastavni deo dogovora poverioca i dužnika.
 • Čitalac je pitao:
  Može li se imejlom podneti prijava za sanitarni nadzor,jer nismo iz Požarevca već okolina.Ako može napišite mi imejl.Hvala.
  • Advokatska kancelarija Milosavljević-Lazić replied:
   Poštovani/a, moguće je uputiti prijavu Sanitarnoj inspekciji Braničevskog upravnog okruga, Odseku za sanitarni nadzor Požarevac preko e-mejla sanitarna.pozarevac@zdravlje.gov.rs, kao i putem telefona, i to na sledeće brojeve ili poštom na sledeće adrese: – Požarevac: 012/227-515; adresa: 12000 Požarevac, Drinska br. 2 – Žagubica: 012/643-291; adresa: 12320 Žagubica, Trg oslobođenja br. 1 – Golubac: 012/678-159; adresa: 12223 Golubac, Cara Lazara br. 15
 • Čitalac je pitao:
  Da li u Pozarevcu postoji neki advokat koji nije korumpirani i koji bi prihvatio slucaj bez obmane i lazi klijenta.. Hvala..
  • Advokatska kancelarija Milosavljević-Lazić replied:
   Forum je predviđen za postavljanje pitanja i davanje odgovora koja se odnose na konkretne pravne situacije i nedoumice. S obzirom da Vaše pitanje nema takvu sadržinu,a takođe je i jako neprimereno, ostaćete uskraćeni za odgovor na isto.
 • Čitalac je pitao:
  EPS Distribucija da li ima pravo da od potrošača naplati sudsku taksu?
  • Advokatska kancelarija Milosavljević-Lazić replied:
   Poštovani/a, postoje zakonske mogućnosti čijom primenom bi mogla bilo koja od stranaka u parničnom ili izvršnom postupku da snosi celokupne troškove istog, pa samim tim i iznos sudske takse. U zavisnosti od uspeha postignutog u parnici, izgubljena strana snosi troškove postupka i nadoknađuje ih suprotnoj strani, pa i sudsku taksu ukoliko je ona obuhvaćena troškovima.
 • Čitalac je pitao:
  Veliki pozdrav, Da li EPS Distribucija kada od potrošača naplati dug za garantovano snabdevanje da to ne prizna uprkos uloženoj reklamaciji koja je odbijena i odbijenom zahtevu za preknjižavanje viška novca iz predhodnog predmeta na novi predmet dugovanja da upotrebi za uplatu sudske takse uprkos uplati duga i kamate za oba predmeta?
  • Advokatska kancelarija Milosavljević-Lazić replied:
   Poštovani/a, iz Vašeg pitanja koje nije najpreciznije postavljeno i koje smo razumeli na određeni način, pretpostavljamo da je Vaše zaduženje kod JP EPS bilo na ime glavnog duga, kamate i troškova postupka i prethodilo je izvršnom postupku. Ukoliko prilikom uplate niste precizirali koji dug plaćate na opštoj uplatnici (npr. „potrošnja el. energije za mesec januar“...), onda po pozitivnim propisima koji regulišu ovu materiju ( Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o računovodstvu...) prvo se namiruju troškovi postupka, kamata, i tek na kraju glavni dug. S tim u vezi, ako ovako postavljena situacija odgovara Vašem pravnom stanju, poverilac ima pravo da naplati sudsku taksu u izvršnom postupku i to pre naplate glavnog duga i kamate. Ukoliko pitanje nismo najbolje razumeli, molite se da ga preformulišete kako bismo na isto jos preciznije odgovorili.
 • Čitalac je pitao:
  Molim Vas recitemi dali u jednoj banci mozete da imate dva kredita . Meni se desila situacija gde prvi kredit je refinansiran ali se i dalje vodi kao kredit tako da placam dve rate
  • Advokatska kancelarija Milosavljević-Lazić replied:
   Poštovani/a, moguće je imati zaključena i više od dva ugovora o kreditu sa istom bankom. To, pre svega, zavisi od poslovne politike banke i nije pravno nedozvoljeno.
 • Čitalac je pitao:
  Kako i kome prodati pistolj sa dozvolom,pre pregestracije 5.marta 2020.obzirom da je oglasavanje,po Zakonu,zabranjeno
  • Advokatska kancelarija Milosavljević-Lazić replied:
   Poštovani, oglašavanje sportskog i lovačkog oružja, delova tog oružja i municije za to oružje je dozvoljeno, ali je nedozvoljeno oglašavanje naoružanja i vojne opreme. Takođe, član 19. Zakona o oružju i municiji propisuje da je Ugovorom o prenosu vlasništva nad oružjem moguće otuđiti oružje kategorije B ali samo licu koje poseduje važeće odobrenje za nabavljanje oružja ili kolekcionarsku dozvolu.