U svečanim salonima gradskog zdanja predstavljena je realizacija projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“, koji su sproveli Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga i Udruženjem za razvoj preduzetništva ,,POSTART“ Požarevac, a uz podršku nemačke razvojne saradnje koju sprovodi -GIZ.

Predstavljena realizacija projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“ 13177
Foto: P.Jovanović

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović je ovom prilikom izjavio da mu je drago što je ovaj projekat uspešno sproveden i najavio da će lokalna samouprava nastaviti i u 2019. godini realizaciju ovakvih projekata:

Predstavljena realizacija projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“ 13177
Foto: P.Jovanović

Bane Spasović

„Projekat ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“ je inicijativa za zapošljavanje osmišljena sa ciljem da doprinese rešavanju utvrđenih problema vezanih za zapošljavanje i zapošljivost Roma, Romkinja i svih ostalih socijalno ugroženih lica. To je ostvareno putem inovativnih aktivnosti i sveobuhvatnih pristupa za rešavanje problema nezaposlenosti što je omogućilo da se u 2018. godini zaposli 46 osoba, vodeći pritom računa o rodnoj ravnopravnosti i jednakosti. Takođe, želimo da se pohvalimo i činjenicom da je 119 osoba prošlo kroz različite programe obuka i treninga što im je omogućilo da na ovaj način dobiju posebna znanja, veštine i kompetencije koje će im koristiti u njihovom daljem ličnom i profesionalnom razvoju. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju i ravoj –GIZ, finansirala je ovaj projekat u iznosu od 198.000 eura, dok je doprinos Grada Požarevca 27.000 eura.“, rekao je Spasović.

Na ovoj svečanosti su se obratili polaznici projekta koji su istakli zadovoljstvo što je jedan ovakav projekat sproveden i omogućio im zaposlenje.

Predstavljena realizacija projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“ 13177
Foto: P.Jovanović

Projekat je predstavio menadžer Vladimir Petrović.