Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanoj dana 18. decembra 2018. godine, razmatralo je potrebu o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na teritoriji Grada Požarevca za vreme trajanja novogodišnjih praznika i donelo odluku.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor na 5 (pet) parking mesta na parkingu u ulici Moše Pijade u Požarevcu, kao lokacija javne namene za prodaju novogodišnjih jelki za vreme trajanja novogodišnjih praznika u periodu počev od 20. decembra 2018. godine zaključno sa 31. decembrom 2018. godine.

Korisnik javne površine može prodavati isključivo jelke sa busenom i potvrdom nadležnog šumskog gazdinstva.  Rešenju za korišćenje površine javne namene ove odluke, izdaje Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

Prodaja novogodišnjih jelki na parkingu u ulici Moše Pijade 12878

Za korišćenje površina javne namene korisnik plaća lokalnu komunalnu taksu u iznosu od 53,00 dinara po m2 dnevno, na račun 840-741531843-77 poziv na broj po modelu 97 52080 sa naznakom – naknada za korišćenje površine javne namene.

Podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.540,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena utvrđenog,  površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Kontrolu korišćenja površine javne namene ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

Odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na teritoriji Grada Požarevca

 

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments