Crveni krst Požarevac započeo je realizaciju pilot projekta „Sigurne škole i vrtići“. Putem onlajn aplikacije, u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Austrije biće organizovane radionice, pre svega za učenike nižih razreda, kao i za predškolce. 

U budućnosti, usled klimatskih promena, mogu se češće očekivati ekstremni događaji kao
što su bujične poplave, suše, hladni i toplotni talasi. Kada dođe do ektremnih događaja
i katastrofa, deca su među najugroženijima. Svako pravno lice pa i obrazovne
institucije imaju zakonske obaveze da se pripreme za vanredne događaje i katastrofe,
smanje rizik od istih i time povećaju svoju i bezbednost svojih korisnika. Takođe, u
školama često nemaju dovoljno resursa ili kapacite da to sprovedu u dovoljnoj meri i
održavaju taj nivo pripremljenosti za vanredne događaje i situacije. Lične i životne
veštine učenika treba da se neguju u ranom uzrastu kako bi zajednica bila sigurnija.

Ciljevi i zadaci projekta su:

 Unaprediti znanje i kompetencije dece u osnovnim školama i obdaništima u pogledu
bezbednosti škole, smanjenja rizika od katastrofa i prve pomoći i kako se nositi sa
stresnim situacijama;

Razviti kapacitete i unaprediti stručno usavršavanje nastavnika u osnovnim
školama i obdaništima vezano za smanjenje rizika od katatsrofa, prvu pomoć i prvu
psihološku pomoć;

Doprineti jačanju društvene i ekološke odgovornosti obrazovnih institucija
zagovaranjem za uključivanje – ili ako je uključeno – sprovođenje školske bezbednosti,
smanjenje rizika od katatsrofa i prve pomoći u nacionalnim školskim propisima;

Planirani glavni rezultati i aktivnosti
Prikupljanje postojećih aktivnosti i materijala koji se odnose na prvu pomoć, smanjenje
rizika od katatsrofa, klimatske promene, sigurnije vrtiće i škole, kao i psihosocijalne
pomoći.
Uspostavljanje i dalje unapređenje internet platforme za prvu pomoć i smanjenje rizika od
elementranih nepogoda i drugih opasnosti za vrtiće i osnovne škole, zasnovane na
platformi za pružanje prve pomoći omladine Austriskog Crveng krsta i materijala Crvenog
krsta Srbije.
Izrada obuke potem interneta na temu smanjenja rizika od katastrofa;
Obuka 12 nastavnika i 12 volontera Crvenog krsta koji će biti kao „ambasadori“ aktivnosti
koje će se realizovati u 2 do 5 vrtića i osnovnih škola u svakoj partnerskoj zemlji.
Stvaranje evropskih i nacionalnih preporuka.

Na kraju obuke, ustanove koje uspešno završe obuku, dobiće plaketu kao sigurne škole i vrtići.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments