Povećanje broja pedagoških asistenata, obezbeđivanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, romski jezik kao izborni predmet, usluga ličnog pratioca neke su od mera koje doprinose pravednijem i dostupnijem obrazovanju u Srbiji, rekla je  u Beogradu pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Vesna Nedeljković.

Kako je istakla, te mere uticale su na uključivanju u obrazovanje većeg broja učenika iz osetljivih grupa i smanjenje ranog napuštanja škole.

Na današnjoj konferenciji „El sistema – obrazovanje za 21. vek“ čija je tema uključivanje u obrazovanje kao put ka punoj socijalnoj inkluziji Nedeljković je rekla da Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakoni i podzakonska akta koji iz njega proizilaze sadrže niz odredbi koje doprinose dobrobiti dece i učenika iz osetljivih društvenih grupa i povećavaju pravednost i dostupnost obrazovanja.

Povećanje broja pedagoških asistenata, obezbeđivanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, besplatnih udžbenika za učenike iz porodica sa više dece ili korisnika socijalne pomoći, obezbeđivanje prilagođenih udžbenika, program srpskog kao nematernjeg jezika, romski jezik kao izborni predmet, besplatan prevoz do osnovne škole i predškolske ustanove, usluga ličnog pratioca, prilagođavanje završnog, prijemnog i maturskog ispita su mere koje doprinose pravednosti u obrazovanju, navela je ona.

Prosveta: Cilj Ministarstva prosvete dostupno i kvaliteta obrazovanje za sve 10654

Nedeljković je podsetila da značajan efekat imaju i afirmativne mere upisa u predškolsku ustanovu, a posebno u srednje škole i na visokoobrazovne ustanove.

Ona je ukazala i da je cilj Ministarstva unapređivanje kvaliteta obrazovanja.

U centru nastave je učenik i proces učenja, a nastava je usmerena na ishode učenja i razvoj opštih i međupredmetnih kompetencija. Novi pristup zahteva drugačije nastavničke kompetencije, kazala je ona i dodala da je u ovoj godini 18.000 nastavnika bilo obuhvaćeno obukom usmerenom na razvoj kompetencija.

Nedeljković je zahvala Udruženju muzičke umetnosti – Muzik art prodžekt (Music Art Project) na inicijativi da se organizuje konferencija i predstavi međunarodni Program El Sistema koji se u Srbiji uspešno sprovodi od 2014. godine.

Program El Sistema je primer inovativnog pristupa u radu sa decom i učenicima iz osetljivih društvenih grupa čiji je cilj bolje socijalno uključivanje i smanjivanje ranog napuštanja škole.

Prosveta: Cilj Ministarstva prosvete dostupno i kvaliteta obrazovanje za sve 10654

Konferenciji u Beogradu su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, Unicefa, Ministarstava državne uprave i lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments