Radno vreme Doma zdravlja Petrovac na Mlavi od 07.05.2020. godine je od 07:00 do 21:00 časova

Radno vreme Službe hitne medicinske pomoći je 00:00 – 24:00 (non stop)

Radno vreme Ambulante za prijem pacijenata sa respiratornim tegobama i febrilnim stanjima je 00:00 – 24:00 (non stop)

Takođe u cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana sa nadležnim službama Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, a po preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije, dostupne su telefonske linije preko kojih pacijenti mogu kontaktirati lekare.
Kontakt telefoni ambulante za prijem pacijenata sa respiratornim tegobama i febrilnim stanjima:

Direktna linija dostupna 24 časova:

012-327-985
Mobilni telefoni dostupni 24 časova:

064-6466-423
064-6466-349
064-6466-346
Kontakt telefoni službe opšte medicine:
Direktna linija dostupna od 07:00 do 21:00 časova:

012-328-091
012-328-092
– Kontakt telefon odseka medicine rada dostupan od 07:00 do 21:00 časova:
012-327-984 lokal 243
– Kontakt telefon službe za zdravstvenu zaštitu dece dostupan od 07:00 do 20:00 časova:
012-327-984 lokal 214
– Kontakt telefon odseka za zdravstvenu zaštitu žena dostupan od 07:00 do 21:00 časova:
07:00 do 21:00 časova
– Kontakt telefon stomatološke zdravstvene zaštite dostupan od 07:00 do 20:00 časova:
012-327-984 lokal 259
– TELEFONI HITNE MEDICINSKE POMOĆI SU DOSTUPNI 24 časova
194 i 012/328-041