Gradsko veće Požarevca raspisalo je konkurs za takozvano  “pilotiranje” usluge ličnog pratioca invalidnih lica u periodu od januara do avgusta tekuće godine.

Za realizaciju pilotiranja usluge ličnog pratioca iz budžeta grada Požarevca opredeljeno je 25 miliona dinara.

Pravo podnošenja prijave za pilotiranje usluge ličnog pratioca, imaju organizacije, odnosno udruženja koja su od  javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Obrazac prijave na konkurs biće dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca a može se preuzeti i u pisarnici Uprave, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac.