Grad Požarevac raspisao je konkurs za sprovođenje javnih radova namenjen nezaposlenim licima na teritoriji ove lokalne samouprave.

Predviđena je plata od 28.000 dinara.

Naime, na osnovu Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2020. godinu, raspisan je konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini.

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Požarevac i imaju prebivalište na području Grada Požarevca.

Na javnim radovima se angažuje najmanje pet nezaposlenih lica iz svih kategorija teže zapošljivih.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, a visina primanja 28.000 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom.

Izvor: Danas

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments