Za prvu fazu severnog kolektora kišne kanalizacije, koja podrazumeva radove na izgradnji cevi za otpadne vode, posao je procenjen na 53, 6 miliona dinara bez PDV-a. Rok završetka radova je 31.12.20121.godine. Ovim se nastavlja izgradnja kišnih kolektora u delovima grada gde problem sa odvodjenjem atmosferskih voda  nije rešen. Ukupna površina sliva severnog kolektora je 3,49km2 i podeljena je na tri deonice. Rok za podnošenje ponuda je 19. februar 2021. godine.