Seksualno uznemiravanje i zlostavljanje dece na internetu je, sudeći po aktuelnim vestima u proteklom periodu, postalo sve učestalije. Obaveza svakog savesnog građanina je, da ukoliko to primeti, ne ostane ravnodušan i da, zahvaljujući sajtu koji je pokrenula Fondacija Tijana Jurić, a koji je sada ažuriran, može anonimno prijaviti potencijalni ilegalni sadržaj, pedofila i uznemirivača ili bilo koj uznemirijućući sadržaj sličnog karaktera.

Ukoliko vidite bilo kakav internet sadržaj gde se maloletna lica zlostavljaju na bilo koji način ili uznemiravaju, anonimnu prijavu tog štetnog sadržaja možete odmah uputiti ovde.

Nakon dobijene prijave, tim Net Patrole će delovati na taj način što, ako utvrdi da je sadržaj ilegalan, proslediće ga nadležnim državnim organima.