Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja ne deli izdavače na domaće i strane već na kvalitet i informaciju koja je potrebna da se pruži učeniku.

Sporni tekst koji se pojavio u medijima o tiraniji okupatora i isplativosti da se deca uče da budu janičari koji je u udžbeniku za sedmi razred odobren je pre reforme.

Autori nisu dali dovoljno činjenica kako bi objasnili iz ugla pamćenja srpskog naroda, a smatra se da je period janičara najgora percepcija i period kroz koji je narod prošao. Nadležnost Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je kontrola svih udžbenika i nadamo se da će prilikom reforme 7. razreda svi propusti biti ispravljeni. U saradnji sa ZUOV-om formiraće se jedinstveni udžbenici u kojima će se obrađivati teme na isti ili sličan način, istakao je ministar Šarčević.

Lekcija u kojoj se obrađuje je udžbenik iz 2012. godine, nakon ispravki predhodno odbijenog udžbenika iz 2011. godine.

U oba pregleda učestvovao je danas redovni profesor Miloš Jagodić, ekspert za nacionalnu istoriju novog veka. Pasus o danku u krvi, kao i čitava lekcija su uravnoteženi, ali je pitanje o pozitivnim i negativnim stranama danka u krvi loše formulisano.

Istorija 7 za sedmi razred osnovne škole radili su autori Aleksandra Petrović, Vesna Lučić i Perunika Petrović, a u to vreme bio je direktor Prof. dr Šćepan Ušćumlić.

Ovo je poslednja godina primene ovog udžbenika, jer će se u 7. razredu od septembra 2020 godine koristiti novi udžbenici koje se upravo pregledaju.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments