Laboratorijske analize utvrdile su da pojedine vrednosti teških metala prevazilaze granice normale i po deset puta. Naime, nakon urađene analize reke Pek utvrđeno je da bakar, čija je referentna vrednost 500, izmereno je 960.

Mangan: Referentna vrednost 500, izmereno 3300.

Gvožđe: Referenna vrednost 1000, izmereno je 12600.

Sulfat: Referentna vrednost 200, izmereno 369.

Povodom ovakvih rezultata, Štab za vanredne situacije opštine Kučevo sazvao je hitnu sednicu na kojoj je doneto više naredbi.

Reka Pek zagađena! Upozorenje građanima! (FOTO) 51938

Pre svega, potrebno je uraditi kako dodatne analize zemljišta u slivu reke tako i ribe u njoj.

Dok ne stigne dodatno pojašnjenje Zavoda za javno zdravlje Požarevac, preporuka građanima je da ne pecaju ribu, da ne koriste vodu iz Peka za zalivanje bašta i pojenje stoke, takođe, da ne vade šljunak iz i oko korita reke.

Svi stanovnici koji imaju bunare u slivu reke na udaljenosti do 100 metara, mogu se obratiti da im Lokalna samouprava pomogne da urade analize istih. Broj Info centra: 012/852-103.

Po pitanju ovog problema, Štab je doneo odluku da se oformi stručni tim koji će se baviti rešenjem problema zagađenosti reke Pek. Takođe, kontrola pijaće vode sa vodoizvorišta Mlaka vršiće se svakih deset dana. Štab je između ostalog podneo zahtev za hitan prijem u Ministartvo zaštite životne sredine, kako bi se preduzele mere za rešavanje zageđenosti Peka.

Opširnije na sajtu eKučevo.

Reka Pek zagađena! Upozorenje građanima! (FOTO) 51938