Prošla zimska sezona je trajala mesec dana duže nego što je planirano, ali su remonti sistema, kako bi bio spreman za sledeću zimu, počeli 1. juna i trajaće do 15. septembra.

Grejna sezona koja je za nama trajala je gotovo mesec dana duže nego što je uobičajeno usled nepovoljnih vremenskih uslova. Kada je grejna sezona uspešno privedena kraju, započet je i remont ovog sistema, kaže za naš list Vladimir Đorđević, rukovodilac Službe toplifikacije pri kostolačkom ogranku „Elektroprivrede Srbije.

– Ove godine grejna sezona je trajala do 20. maja. Shodno tome, naš plan je da remont koji smo počeli 1. juna bude priveden kraju 15. septembra. Najvažnije pozicije koje će biti urađene jesu rekonstrukcija primarnog voda za Zonu lll, zamena toplovoda u selu Kostolac, remont podstanica u Kostolcu i u selu Drmno, čišćenje 20 izmenjivača toplote, ugradnja regulacionih ventila po zonama.

foto: EPS Energija Kostolac

Firme koje su angažovane za ove poslove su PK „Kosovo“ Obilić, „Investgradnja“ d.o.o, „Euroheat“ Kragujevac, „Balkan Naisu“ Aleksandrovo i „Premi trade“ Beograd.Planovi remonata se definišu na trogodišnjem nivou, što omogućava da se pozicioniraju zadaci na polju održavanja u skladu sa prioritetima.

– Zadovoljni smo saradnjom sa stanovništvom i očekujemo od građana razumevanje u rešavanju tekućih problema – istakao je Đorđević, uz podsećanje da se tokom grejne sezone posebna pažnja obraća na brzo rešavanje svih poteškoća koje ometaju redovnu i stabilnu isporuku toplotne energije krajnjim korisnicima.Dušan Grgić, poslovođa na grejanju u Službi za toplifikaciju, ukazuje da je rad na remontu sistema za toplifikaciju složen, imajući u vidu da se radi o instalacijama koje decenijama greju domove u Kostolcu.

foto: EPS Energija Kostolac

– Najveći problem nam je izolacioni materijal „lebit“ koji se koristio pre 40-ak godina, kada je toplovod rađen. To je tada postavljano, korišćen je i kasnije u izradi, sve da kažem do pre 15-20 godina, kada je počeo da se izbegava i da se koriste drugi materijali. Toplovod je star, mora da se održava zbog taloženja mulja u njemu. Naša služba na terenu najčešće radi popravke, održavanje, klasično održavanje toplovoda. U toku leta mnogo puta radimo i izmenu cevovoda na nekim trasama, dok ove godine nećemo imati neku veću izmenu cevovoda. Mogu da kažem da je protekla zima bila relativno blaga što se tiče kvarova i pucanja, nije bilo velikih intervencija. Bila je jedna ili dve veće intervencije, sve smo nekako završavali u kratkom roku. Nije bilo zahvata koji su zahtevali da deo naselja mora da ostane bez grejanja duže vreme.

Autor i foto: EPS Energija Kostolac/I. M.