Šta je postignuto u 2019. godini?

Posle više od četiri decenije u potpunosti je rekonstruisana Palata pravde u Beogradu, površine 26.000 kvadratnih metara.

Sudijama i tužiocima u 70 novih sudnica obezbeđeni su najsavremeniji uslovi za rad, a građanima dostupnija pravda.

U toku je izgradnja potpuno nove zgrade Palate pravde u Kragujevcu, površine blizu 25.000 kvadratnih metara.

Rezultati Ministarstva pravde u 2019.godini 27693

Ojačani su i zatvorski kapaciteti u skladu sa evropskim standardima – izgrađen je novi paviljon u Požarevcu površine 2.376 kvadratnih metara i novi paviljon u Ženskom zatvoru za smeštaj 160 osuđenica, dok je u Okružnom zatvoru u Beogradu rekonstruisano dodatnih 850 kvadratnih metara. 2019. godinu obeleželo je najveće ulaganje Vlade Srbije u pravosudnu infrastrukturu u poslednjih 30 godina.

Od 1. oktobra 2019. godine, građani i i privreda mogu da ostvare uvid u tok predmeta kod javnog izvršitelja, za sve predmete koji su započeti od septembra 2019. godine.

Uspostavljen je i informacioni sistem za nadzor nad radom javnih izvršitelja, koji omogućava centralizovano izveštavanje o njihovom radu i alarm na nezakonito i neblagovremeno postupanje. Nove odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju uvode e-aukciju – internet platformu na kojoj će se od 1. marta 2020. godine sprovoditi javna prodaja nepokretnosti od strane javnog izvršitelja u cilju unapređenja transparentosti i pravičnosti ovog postupka.

Rezultati Ministarstva pravde u 2019.godini 27693

Novina je i elektronska tabla, pomoću koje će građani od 1. januara 2020. godine moći da ostvare uvid u sva pismena, koja sud ili izvršitelj nisu uspeli da im dostave putem pošte.

Ministarstvo pravde je ponosno na uspostavljeni Pravosudno-informacioni sistem, zahvaljujući kome je za dve godine razmenjeno više od 4 miliona elektronskih upita, čime je ušteđeno 1.1 milijarda dinara u Budžetu Republike Srbije.

Ministarstvo pravde je pod pokriviteljstvom Predsednika Republike i uz podršku EU projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, organizovalo međunarodnu konferenciju, na kojoj je učestvovalo 200 delegata iz 14 država Evrope. Na konferenciji su predstavljeni rezultati četiri antikoruptivna odeljenja u Srbiji, zahvaljujući kojima je za prvih godinu i po dana primene novih zakonskih rešenja optuženo 1.269 lica i doneto 749 osuđujućih presuda za koruptivna dela.

U avgustu je počela primena Zakona o lobiranju, čime je Srbija ispunila jednu od GREKO preporuka i postala jedna od retkih država EU, koje imaju ovaj zakon. Srbija se od ove godine više ne nalazi na listi globalno nezadovoljavajućih zemalja kada je reč o borbi protiv korupcije, prema izveštaju usklađenosti Republike Srbije sa GREKO preporukama.

Potpisan je Sporazum o saradnji Srbije i EVRODžAST-a, koji omogućava saradnju Srbije sa drugim država EU u borbi protiv prekograničnog kriminala. Od 1. decembra pooštrene kazne za nasilje u porodici, tuče na utakmicama, trgovinu drogom i višestruke povratnike. Uvedena doživotna kazna zatvora za ubice žena i dece.

Od 1. oktobra primenjuje se Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji obezbeđuje jednak pristup pravdi svim građanima Srbije.

Građani Srbije su na ovaj zakon čekali duže od jedne decenije. Počela primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji omogućava da građani Srbije imaju isti stepen zaštite njihovih podataka, kao i u državama EU. Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju od 1. januara donose povoljniji položaj dužnika nego do sada i veću kontrolu nad radom javnih izvršitelja.

Javni izvršitelji, njihovi zamenici i pomoćnici, neće više moći da učestvuju u javnoj prodaji od strane izvršitelja, bez obzira da li postupaju u konkretnom predmetu ili ne. Srbija je postala jedna od potpisnica Konvencije UN o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom.

Ministarstvo pravde je i u 2019. godini, četvrtu godinu za redom, organizovalo Javni konkurs za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta (odlaganja krivičnog gonjenja). Za 150 projekata od javnog značaja, među kojima je 65 škola i vrtića, 35 zdravstvenih ustanova, 22 projekta iz oblasti socijalne zaštite i 11 projekata iz oblasti kulture, izdvojeno je 470 miliona dinara.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments