Grad Požarevac sprovodi projekat „Unapređenje preduslova za korišćenje lokalnih socio-ekonomskih potencijala kroz Geografski informacioni sistem (GIS) u Požarevcu i Velikom Gradištu“, finansiranog iz sredstva EU PRO programa, a koji grad Požarevac sprovodi u partnerstvu sa opštinom Veliko Gradište. Vrednost projekta je nešto preko 70.000 evra i nakon godinu i po dana sprovođenja, završava se uspešno krajem ovog meseca. Požarevac i Veliko Gradište dobili su informativne interaktivne table sa najznačajnijim turističkim informacijama. I to nije sve.

Savremeni načini informisanja turista u Požarevcu i Velikom Gradištu 50800

„Značaj ovog projekta prvenstveno se ogleda u tome što Turistička organizacija Grada Požarevca, prateći savremena komunikacijska sredstva, kroz saradnju sa Gradom, uspela je da obezbedi Interaktivnu tablu. Tabla je bila planirana još pre godinu dana ali zbog poznate situacije u vezi sa epidemijom koronavirusa, sredstva koja su bila planirana za tu namenu bila su preusmerena na druge aktivnosti u cilju zaštite građana. Ono što je bitno da naglasim to je da je grad uštedeo oko 7 miliona dinara na ovom turističkom proizvodu. Ovo će zasigurno biti veliki značaj za dolazak potencijalnih turista, jer će pre svega oni moći lakše da se snađu kada budu došli ispred Info centra. U bazi podataka se nalazi više foldera sa značajnim istorijskim pokazateljima lokacija, pre svega turističkim, istorijskim, kulturnim a i onim drugim podacima koji prate segment turizma a to je ono što turisti mogu da obiđu i što je rekreativno i, na kraju, gde se mogu i ugodno smestiti, prenoćiti i okusiti neke od naših tradicionanih specijaliteta po pitanju hrane.“, rekao je Vasilije Baldić, direktor Turističke organizacije grada Požarevca.

Aktivni planovi za dalji razvoj savremenog turističkog sistema svakako postoje i već su potpisana dva ugovora sa izuzetno značajnim portalima na nivou Srbije koji će takođe biti obskrbljeni sličnim ili istim podacima koji čine ukupnu turističku ponudu grada Požarevca.

Savremeni načini informisanja turista u Požarevcu i Velikom Gradištu 50800

Po pitanju interaktivne table i mobilne aplikacije za turizam Požarevca i Velikog Gradišta oglasila se i Danijela Tufegdžić, menadžerka projekta:

„Naš partner opština Veliko Gradište i mi, sproveli smo niz aktivnosti koje za cilj imaju kako unapređenje efikasnosti ovih lokalnih samouprava kroz nadogradnju GIS modulima za turizam, poljoprivredu i investicione zone, tako i kupovinu različite vrste opreme i razvijanje softvera koji će dovesti do približavanja turističkih i investicionih potencijala Požarevca i Velikog Gradišta potencijalnim posetiocima i investitorima.“

Savremeni načini informisanja turista u Požarevcu i Velikom Gradištu 50800

Danijela Tufegdžić je dodala da je sredstvima ovog projekta razvijena mobilna aplikacija za turizam, visituspovg.rs, u kojoj su na sličan način izlistane sve interesantne lokacije koje uključuju i verski turizam, kao i ugostiteljske objekte, kao i da su sve aktivnosti koje su vezane za turizam sprovedene su u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Požarevca.