Na 42. sednici Skupštine opštine Petrovac usvojen je novi rebalans kojim se uvećava ukupan obim budžeta za 17.381.686 dinara, a radi se o sredstvima koja su dospela na opštinski žiro račun krajem prošle godine i koja nisu mogla biti predviđena prvobitnom odlukom o budžetu.

-Takođe se povećava ukupan obim prihoda na poziciji zaštite i unapređenja životne sredine u skladu sa izmenom obračuna ove naknade i po tom osnovu se očekuju znatni prilivi.

Ukupan budžetski fond za zaštitu životne sredine se uvećava za 4.540.000 dinara zahvaljujući većoj naplati ekološke naknade.

U rashodnom delu veoma bitno je planiranje aproprijacije za isplatu PDV-a, što je uslov za otvaranje novog projekta koji se tiče podizanja turističkih kapaciteta opštine kroz infrastrukturno opremanje.

Da bismo dobili sredstva od drugog nivoa vlasti za finansiranje radova potrebno je da obezbedimo sredstva za isplatu PDV-a. Povećavaju se sredstva u okviru nadzornih organa, programa komunalne delatnosti, poljoprivrede, dotacije nevladinim organizacijama, istakla je Jadranka Mladenović, načelnica Odeljenja za finansije i budžet.

42. Sednica Skupštine opštine Petrovac na Mlavi 29956
Foto:Opština Petrovac na Mlavi

UVEĆANI PRIHODI OD EKO TAKSE

Prema rečima predsednika SO Milančeta Aćimovića razlog za donošenje novog rebalansa su pristigla sredstva krajem 2019. godine i uvećanje prihoda od eko takse, što je na rashodnoj strani raspoređeno na odgovarajući način po programima.

Usvojeni su i tromesečni izveštaji o poslovanju JKP „Parking servis“ i KJP „Izvor“, kao i izmena godišnjeg programa poslovanja Komunalnog preduzeća za 2020. godinu.

Data je saglasnost na Lokalni akcioni plan za zapošljavanje.

Formirana je i Komisija za sprovođenje postupka razmene zemljišta u sastavu: Jelena Milivojević (predsednik), Bojan Modrlanović i Tanja Cvetković Blagojević.

Odbornici su usvojili  odluku o izradi prve izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Petrovac.

Ova izmena odnosi se samo na deo plana, odnosno blok površine 2 hektara koji obuhvata prostor na kojem su locirani Autobuska stanica, toplana i okolne saobraćajnice. Izmenama plana omogućavaju se uslovi za izgradnju i uređenje ove lokacije, rešavanje imovinsko – pravnih problema u okolnim ulicama i definisanje potrebne infrastrukture.

U okviru kadrovskih rešenja za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja imenovan je dr Esidol Perić, dok će u Kulturno – prosvetnom centru umesto Slobodana Perića, funkciju vršioca dužnosti direktora u narednom periodu obavljati Milica Ilić, diplomirani istoričar umetnosti iz Petrovca.

.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments