Na redovnoj konferenciji za medije Gradskog odbora SNS Požarevca predstavljeni su rezultati iz oblasti socijalne politike.

SNS Požarevac: Predstavljeni rezultati iz oblasti socijalne politike 26030

Slaviša Stojković, sekretar GrO SNS Požarevac i član gradskog veća zadužen za socijalnu politiku i društvene delatnosti je izjavio da grad izdvaja 100 miliona dinara za socijalna davanja.

U 2019. godini Grad Požarevac je izdvojio 10.000.000,00 dinara (za sprovođenje javnih radova u iznosu od 7.000.000,00 dinara, a za stručnu praksu za lica sa VSS u iznosu od 3.000.000,00 dinara).

Ukupno je obuhvaćeno 42 lica, od čega 34 u javnim radovima (4 javna rada) i 8 u stručnoj praksi. Za finansiranje rada narodne kuhinje u 2019. godini iz budžeta Grada Požarevca opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 13.401.882,00 dinara, za realizacija programske aktivnosti Crvenog krsta Požarevac „Paketi hrane za socijalno ugrožena lica“ iz budžeta Grada Požarevca u 2019. godini, opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.180.618,00 dinara, za uslugu servis pomoći u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom trogodišnjim ugovorom zaključenim do 31.12.2020. godine, iz budžeta grada obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.296.740,00 dinara, za finansiranje rada 10 gerontodomaćica.

Ugovorom zaključenim za period od 1.8.2019. godine do 31.12.2020.godine, iz budžeta grada obezbeđena su dodatna sredstava u ukupnom iznosu od 3.960.830,00 za finansiranje rada 5 gerontodomaćica.

SNS Požarevac: Predstavljeni rezultati iz oblasti socijalne politike 26030

Na konferenciji je govorila i direktorka Centra za socijalni rad Tatjana Rajić koja je istakla:

“Za funkcionisanje Centra za socijalni rad, Grad Požarevac je u 2019. godini izdvojio ukupno 51.918,000 din, od kojih za direktna socijalna davanja korisnicima (jednokratne pomoći) izdvojeno ukupno 14.000.000,00, a ostalo za materijalne troškove i funkcionisanje jednog od nasavremenijih dnevnih boravaka za decu i omladinu ometenu razvoju, gde je partcipacija samo 2.200 din i nije promenjena godinama, iako su se parametri u odnosu na koje se opredeljuje, znatno promenili.

Po osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Požarevca, jednokratne pomoći primaju korisnici stalne novčane pomoći i ostali građani i korisnici usluga socijalne zaštite.

Najčešće se dodeljuju za nabavku hrane i ostalih životnih potrepština, kupovinu školskog pribora, ogreva, nabavku lekova i druge medicinske potrebe, plaćanje komunalija i struje, poboljšanje uslova stanovanja, nabavku odeće i obuće, plaćanje školarina i sl. Ove godine je 390 porodico dobilo po 10.000,00 dina za nabavku ogreva.

Takođe je predviđena naknada troškova sahrane korisnika stalne novčane pomoći i zakonskim i podzakonskim aktima je propisano ko može i pod kojim uslovima da pravo koristi a o pravu u prvom stepenu odlučuje Centar za socijalni rad.

U prethodnom periodu su uloženi značajni napori da ova materijalna davanja budu što dostupnij akorisnicima, o čemu govori i dupliran broj zahteva koji stižu u Kancelariju u Kostolcu, pri čemu se broj korisnika ne menja. To znači da su usluge socijalne zaštite dostupnije i da je do ostvarivanja ovog prava sada mnogo lakše doći.

Podsetićemo da je u prethodnom periodu sredstvima grada i donacija u okviru boravka uspostavljen dodatni program pod nazivom „senzorna soba“, koja omogućava korisnicima adekvatnije senzorno okruženje, a takođe je sredstvima donatora dodatno opremljena sportsko rekreativna sala sistemom za podršku psihomotornom razvoju.

Sredstvima donacija su takođe obezbeđena i zamena kuhinje, kupovina klima uređaja i dela opreme (stolice) kao i nabavka računara a započete su i pripremne radnje oko izgradnje tzv „senzornog dvorišta“.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments