Na osnovu prihvaćenih programa u oblasti sporta za 2021. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od 25 miliona dinara za njihovu realizaciju. Komisija za realizaciju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac za 2021. godinu, po pristiglim prijavama koje su dostavljene po Javnom obaveštenju za podnošenje predloga godišnjih programa radi dodele sredstava za ostvarivanje potreba i interesa objavljenom na internet stranici Gradske opštine Kostolac 17. februara tekuće godine, izvršila je analizu i ocenu svih pristiglih programa. Nakon toga je, u skladu sa kriterijumima i merilima utvrđenim Pravilnikom o obezbeđivanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, sačinila Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje godišnjih programa za 2021. godinu klubova i sportskih organizacija sa teritorije Gradske opštine Kostolac.
Na sednici Veća Gradske opštine Kostolac održanoj 15. marta predlog je jednoglasno usvojen, a zatim je doneta Odluka o dodeli sredstava.

Listu za finansiranje, odnosno sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta za 2021. godinu možete pogledati OVDE.