Dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje se organizuju u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2 koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, biće održane u utorak i sredu, 10. i 11. septembra, u Velikom Gradištu na Srebrnom jezeru, u hotelu Dinčić (Ulica Jezerskih zvezda bb), sa početkom u 10 časova.

Obuke na ove dve važne teme namenjene su rukovodiocima organizacionih jedinica u vašoj gradskoj/opštinskoj upravi. Kako bi sve gradske opštine i JLS imale priliku da pohađaju ove obuke, molimo vas da u saradnji sa vašim kolegama odredite najviše dva rukovodioca OJ i prijavite ih za učešće na obukama.

Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu.

Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS.

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_1009_SJ.docx

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments