U redekciju Poportala stiglo je još jedno saopštenje Gradske organizacije Dveri Požarevac, prenosimo ga u celosti:

Radi istinitog i tačnog informisanja javnosti, a nakon izjava bivših članova Dveri Dragana Papovića i Marka Đurđevića vašem mediju Gradska organizacija Dveri  Požarevac u potpunosti demantuje njihove navode i u vezi sa tim izjavljuje sledeće:

-netačne su tvrdnje Dragana Papovića u kojima navodi razloge izlaska 5 članova zbog kako tvrdi „nedovoljne autonomije u radu GrO u odnosu na Centralne organe Pokreta, i „nametnute kadrove“, već je sve rađeno po Statutu Dveri.

-odbor je imao apsolutnu samostalnost  i autonomiju u radu u okviru svog delokruga i angažovanja GrO.

-SP Dveri su ozbiljna, demokratska politička organizacija sa punom slobodom mišljenja i poštovanjem svih ljudi bez obzira na veru, naciju, pol i bez diskriminacije žena, a ne anarhija i stvaranje frakcija, vođenje politike različite od politike Dveri.

-Zbog netačnih i zlonamernih  informacija bivših članova Uprave GrO Dveri u Požarevcu obaveštavamo javnost da je većina članova GrO Dveri  ostala i da će se nastaviti rad u kontinuitetu a u narednom periodu će  biti izabran novi predsednik gradskog  odbora SP Dveri u Požarevcu.

Gradska organizacija Dveri Požarevac.