U velikoj sali požarevačkog Centra za kulturu, sutra će, sa početkom u 10h časova, biti održana nova sednica Skupštine grada Požarevca na kojoj će se naći tri tačke dnevnog reda.

Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće o predlogu Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta. Razmatraće se i predlog Odluke o pribavljanju nepokretne imovine – građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Požarevca. Naime, Grad Požarevac pribavlja u javnu svojinu građevinsko zemljište od preduzeća u društvenoj svojini, Fabrike šećera u stečaju, koja se prodaje u postupku javnog prikupljanja ponuda u pet imovinskih celina.

Kako stoji u obrazloženju odluke, imajući u vidu strateške planove Grada Požarevca u delu koji se odnosi na pokretanje ekonomsko razvoja, pokrenuta je od strane gradonačelnika Grada Požarevca inicijativa za pribavljanje nepokretne imovine-građevinskog zemljišta pomenutog preduzeća.

Kako se navodi, Grad Požarevac u svojim strateškim planovima ima za cilj da omogući i stvori uslove za razvoj industrijskih i privrednih pogona, čime će se omogućiti uslovi za poslovanje privrednih subjekata, kao i ekonomski razvoj i bolji životni standard na svojoj teritoriji.

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, izradilo je Elaborat o opravdanosti pribavljanja neizgrađenog građevinskog zemljišta od „Fabrike šećera“.

Treća tačka dnevnog reda sutrašnjeg zasedanja lokalnog parlamenta u Požarevcu biće predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja i razrešenja, postavljenja i prestanka mandata.