POLAGANjE završnog ispita, zbog aktuelne epidemije virusa korona, ove godine će se obaviti po izmenjenim pravilima. Kako „Novosti“ saznaju, u učionici će biti najviše devetoro đaka, klupe moraju biti na udaljenosti od dva metra, dežurni nastavnici će nositi masku, škola je dužna da za svakog učenika obezbedi po dve obične plave hemijske olovke i jednu grafitnu, a testovi će biti rađeni pod identifikacionim kodom, kako bi se izbegle zloupotrebe.

Prema rečima dr Milana Pašića, pomoćnika ministra za osnovno i predškolsko obrazovanje, udaljenost između klupa u svakom smeru treba da bude najmanje dva metra, tako da dežurni nastavnici mogu da prođu između svake dve klupe.

– U klupi će sedeti po jedan učenik, i to na sredini – navodi Pašić. – Za svaku učionicu biće predviđen po jedan dežurni nastavnik na najviše devetoro učenika, kao i dovoljan broj profesora koji će dežurati ispred učionica, odnosno u hodniku. U određivanju potrebnog broja dodatnih dežurnih nastavnika direktor škole se rukovodi rasporedom učionica u kojima se polaže završni ispit, tako da jedan pokriva najviše tri učionice. Ako ne postoji prostor koji omogućava rastojanje od dva metra u učionici, moguće je završni ispit organizovati u drugim prostorima u školi, ali pod istim uslovima.

Na polaganje, učenici će moći da ponesu svoj pribor za rešavanje zadataka iz matematike (lenjir, šestar, uglomer), a u učionici će ih na stolu čekati dve hemijske olovke plave boje i jedna grafitna, kojima će osmaci rešavati sva tri testa. Mali maturanti će moći da imaju vodu, koju će obezbediti škola ili sami učenici.

STEČENO znanje učenici završnih razreda srednjih stručnih škola i gimnazija, imaće priliku da pokažu na teorijskom i praktičnom delu maturskog ispita, koji će se održati od 3. do 12. juna. Zbog aktuelne situacije, polaganje praktičnog dela maturskog ispita za učenike srednjih stručnih škola biće u kabinetima i učionicama, a ne u salonima, bolnicama, radionicama… Na polaganju, u učenici i profesori moraće da nose zaštitne maske, a u učionici ili kabinetu može biti najviše 11 osoba, računajući učenike i članove komisije.

UČENICI će sutra, po rasporedu koji će im proslediti odeljenjske starešine, u manjim grupama doći da donesu đačke knjižice i preuzmu testove za probni završni ispit iz srpskog (maternjeg) jezika i kombinovani test, koje će uraditi kod kuće i vratiti razrednom starešini 2. juna – kaže Pašić. – Probni završni ispit iz matematike radiće se u manjim grupama u školi, 2. juna. Na probnom završnom ispitu, učenici i nastavnici praktično prolaze kroz utvrđene procedure u polaganju završnog ispita, s obzirom na to da je probni verna simulacija „pravog“ testa. U nedelju 7. juna, biće objavljeni rezultati, a učenici će imati mogućnost uvida u svoje testove pristupom na sajt www.probni.zios.mpn.gov.rs.

KALENDAR

UČENICI osmog razreda polažu završni ispit u matičnoj osnovnoj školi, rešavanjem tri testa – iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test.

POLAGANjE testova održaće se tri dana zaredom u istom terminu, od 9 do 11 sati.

TEST iz srpskog/maternjeg jezika polaže se 17. juna, iz matematike 18. juna, a kombinovani test 19. juna.

PRIPREME ONLAJN ILI U ŠKOLI PREDVIĐENO TAČNO 26 ČASOVA

PREPORUKA prosvetnih vlasti, koja je dostavljena osnovnim školama, jeste da se osmaci za polaganje završnog ispita pripremaju onlajn, odnosno preko kanala RTS Planeta. Ipak, odluka je na školama, tako da ima i onih koji će, posle 5.juna, organizovati nastavu i u učionici.

Nastavnim planom za osmi razred predviđeni su i časovi pripreme za polaganje male mature, tokom čitave školske godine. Takođe, kada se zvanično završi nastava, osmake čekaju i dodatne „lekcije“ iz predmeta koji se polažu na testu. Pravila za pripremnu nastavu su ista, kao i za polaganje male mature, tako da u učionici može biti najviše devetoro učenika.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments