„Zdravlje bubrega svima i svuda – od prevencije do otkrivanja i ravnopravnog pristupa lečenju

Svetski dan bubrega obeležava se od 2006. godine, svake godine, drugog četvrtka u martu mesecu a na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacije za bubreg u više od 100 zemalja širom sveta.

Cilj obeležavanja pomenutog datuma je podizanje svesti o važnosti bubrega, organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života i upoznavanje javnosti da su bolesti bubrega česte, opasne i izlečive.

Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana bubrega „Zdravlje bubrega svima i svuda – od prevencije do otkrivanja i ravnopravnog pristupa lečenju” ima za cilj podizanje svesti o rastućem opterećenju bubrežnim bolestima širom sveta i promovisanje zdravlja stanovništva kroz kroz osiguravanje univerzalnog, održivog i ravnopravnog pristupa visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i smanjenje nejednakosti u zdravlju među različitim socijalno-ekonomskim grupama stanovništva.

Glavna funkcija bubrega je izlučivanje toksičnih produkata metabolizma i viška tečnosti iz organizma. Bolesti bubrega čine veliku grupu oboljenja različitog uzroka, toka, kliničke slike i prognoze. Ova oboljenja najčešće su izazvana infekcijama, metaboličkim poremećajima, toksinima i drugim uzrocima, a manifestuju se kao upale bubrega (glomerulonefritis, pijelonefritis, nefrotski sindrom) i akutna, odnosno hronična smanjena funkcija bubrega (bubrežna insuficijencija).

U svetu, prema procenama, od bolesti bubrega boluje oko 850 miliona ljudi, odnosno svaka deseta odrasla osoba ima hroničnu bolest bubrega.

U našoj zemlji u 2018. godini, se bolnički lečilo zbog oboljenja bubrega 10749 osoba, a od tog broja 6196 lica se bolnički lečilo zbog hronične bubrežne insuficijencije. Iste godine je umrlo 752 lica koja su bili hospitalizovani zbog bolesti bubrega, od toga 70% njih je umrlo zbog hronične bubrežne insuficijencije.

Hronična bubrežna insuficijencija nekoliko puta povećava rizik za nastanak bolesti srca i krvnih sudova, šećerne bolesti, povišenog pritiska, završnog stadijuma bubrežne bolesti (uremije) i prerane smrti (pre 65. godine života). Hronična bolest bubrega je ozbiljno oboljenje koje zbog značajnih troškova lečenja, lošijeg kvaliteta života, skraćenog radnog i životnog veka obolelih predstavlja značajan javnozdravstveni problem.

Svetski dan bubrega 12. Mart 2020. 31342

Ovogodišnja kampanja je usmerena na zalaganje da se implementiraju konkretne mere prevencije u svakoj zemlji koje uključuju:

– Fokus na primarnu zdravstvenu zaštitu, podizanje svesti i edukaciju, uključujući osnaživanje pacijenta;

– Integrisanje prevencije hronične bubrežne bolesti u nacionalne programe hroničnih nezaraznih bolesti kako bi se pružile sveobuhvatne i integrisane usluge, koje su ključne za poboljšanje ranog otkrivanja i praćenja hronične bolesti bubrega na nacionalnom nivou;

– Zalaganje donosilaca odluka, čitavog društva i multisektorsku saradnju u cilju promocije značaja prevencije bubrežnih bolesti.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments