U  prostorijama Gradske opštine Kostolac održan sastanak sa članovima Mobilnog tima za inkluziju Roma Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac, i tom prilikom, predsednik Krstanoski uručio im je projektor i platno. Nabavka ove vrste tehničke opreme je predviđena Operativnim planom Mobilnog tima Grada Požarevca, kojim je deo aktivnosti usmeren na obuke, radionice i predavanja.

 

U radu Mobilnog tima učestvuju predstavnici Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, zdravstvene medijatorke i koordinatori za romska pitanja iz Kostolca i Požarevca, pedagoški asistent, kao i predstavnici lokalne samouprave.

 

Članovi Mobilnog tima su predstavili aktivnosti koje su realizovali u 2019. i 2020. godini, kao i rezultate koji su postignuti, a takođe i aktivnosti koje su planirane Operativnim planom za 2021. godinu. Oblasti koje su obuhvaćene Operativnim planom su stanovanje, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna i zdravstvena zaštita.