30.Sednica Skupštine Grada Požarevca zakazana je za sredu, 2.oktobar 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Na dnevnom redu će se naći predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Požarevca od Privrednog društva „Simpo“ A. D. Vranje, Predlog odluke o davanju na upravljanje i održavanje montažnog objekta javne namene – bine Ustanovi Turistička organizacija Grada Požarevca, Predlog odluke o davanju na upravljanje i održavanje montažnog objekta javne namene – balon hale Javnoj ustanovi „Sportski centar Požarevac“ Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca kao i predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

Dnevni red u celini:

 1. Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Požarevca od Privrednog društva „Simpo“ A. D. Vranje po osnovu ustupljenih javnih prihoda na ime poreza na zarade u okviru objedinjene naplate na dan 31.12.2017. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/19-2 od 13. septembra 2019. godine),
 2. Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Požarevca od Privrednog društva „Simpo“ A. D. Vranje po osnovu ustupljenih javnih prihoda na ime poreza na zarade u okviru objedinjene naplate za period od 01.01.2018. – 09.05.2019. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/19-1 od 13. septembra 2019. godine),
 3. Predlog odluke o davanju na upravljanje i održavanje montažnog objekta javne namene – bine Ustanovi Turistička organizacija Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/19-36 od 13. septembra 2019. godine),
 4. Predlog odluke o davanju na upravljanje i održavanje montažnog objekta javne namene – balon hale Javnoj ustanovi „Sportski centar Požarevac“, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/2019-35 od 13. septembra 2019. godine),
 5. Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/19-5 od 13. septembra 2019. godine),
 6. Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/2019-34 od 13. septembra 2019. godine),
 7. Predlog odluke o izmenama i dopuni Kupoprodajnog ugovora – Partija 1 – Tehnološka oprema, UOP-T: 200-2018 od 2. jula 2018. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-140/2019-4 od 23. septembra 2019. godine),
 8. Predlog izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar – jun 2019. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-121/19-1 od 29. jula 2019. godine),
 9. Predlog rešenja kojim se usvaja Informacija o tehničkoj pripremljenosti osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada Požarevca, za školsku 2019/2020. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-140/19-1 od 23. septembra 2019. godine),
 10. Predlog rešenja kojim se usvaja Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Požarevca, za školsku 2019/2020. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-140/19-2 od 23. septembra 2019. godine),
 11. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za radnu 2018/19. godinu Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ Požarevac i Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 1.1.2019. do 30.6.2019. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-142/19-2 od 26. septembra 2019. godine),
 12. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada za 2019/2020. godinu Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-142/19-3 od 26. septembra 2019. godine),
 13. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac po gotovinskom i obračunskom sistemu za period od 01.01. – 30.06.2019. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-140/19-3 od 23. septembra 2019. godine),
 14. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Požarevac za 2018. godinu i to:
 • 1) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/19-4-1) od 13. septembra 2019. godine);
 • 2) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/19-4-2) od 13. septembra 2019. godine);
 • 3) Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/19-4-3) od 13. septembra 2019. godine);
 • 4) Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/19-4-4) od 13. septembra 2019. godine) i
 • 5) Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/19-4-5) od 13. septembra 2019. godine),
 1. Predlog pešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac, za drugi kvartal 2019. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-136/2019-3 od 13. septembra 2019. godine) i
 2. Predlog rešenja o davanju prethodne saglasnosti na predlog Statutarne odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Kostolac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-142/19-1 od 26. septembra 2019. godine) i
 3. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.
0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments