U narednih pet do sedam godina 95 odsto dece uzrasta tri do pet i po godina trebalo bi da bude u vrtićima, predviđeno je Nacrtom strategije obrazovanja 2030.

U poslednje tri godine porastao je sa 52 odsto na 65,5 odsto broj dece koja su obuhvaćena predšškolskim obrazovanjem i vaspitanjem, rečeno je danas na predstavljanju okvira za platformu razvoja predškolskog i osnovnog obrazovanja.

U narednih sedam godina u vrtićima bi trebalo da bude 95% DECE između tri i pet i po godina 29917

Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da je osim povećanja broja dece u predšškolskim ustanovama važno da se poveća i prostor za te akvitnosti. U tom je kontekstu pomenuo da je u toku realizacija kredita Svetske banke od 50 miliona evra, a investicionim programom države do 2025. godine planirano je da se uloži još 60 miliona evra u vrtiće.

– Nastavni plan i program (Godine uzleta) koji je kao pilot projekat uveden u tri ustanove, UNICEF je ocenio kao jedan od tri najbolja u Evropi. Sada masovno obučavamo 6.800 vaspitača godišnje da bi po tom programu radili – naveo je ministar.

U Srbiji ima 445 predškolskih ustanova i to 162 javne predškolske ustanove sa 2.464 objekta i 283 privatne predškolske sa 378 objekata. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku obaveznim pripremnim predškolskim programom obuhvaćeno je 65.067 dece, što iznosi 97,06 odsto.

Zamerke predstavnika sindikata na današnjem skupu bila je što nije precizno definisano da li se strategija odnosi na period od sedam ili deset godina. Primedbu su imali i na to što nisu ranije dobili materijal o Nacrtu strategije kako bi mogli da ga prouče i kako bi diskusija bila plodnija.

Predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ Tomislav Živanović rekao je da svaku strategiju mora da podrži novac i to ne samo novac za učila i opremu u školama, već i novac za nastavnike.

– Ako ne bude adekvatne podrške nastavnicima u ovom brzom, burnom tehnološkom razvoju neće biti uspeha u realizaciji strategije. Decu ne uče učila nego nastavnici, a nastavnici bez podrške ne mogu napredovati – naveo je on.

Šarčević je rekao da je u pitanju radna verzija strategije, da su otvoreni za sugestije i predloge koji se mogu ostaviti na sajtu ministarstva