Opštinsko veće opštine Petrovac na Mlavi, na sednici održanoj dana 28.05.2021. godine, izdalo je obaveštenje da se pokreće postupak za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta za 2022. godinu, u cilju dodele sredstava iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi, za realizaciju godišnjih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta.
Pozivaju se sportske organizacije, sportska društva i sportska udruženja sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi, da u cilju dodele sredstava iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi za realizaciju godišnjih programa u oblasti sporta, dostave Sportskom savezu Petrovac na Mlavi predloge svojih godišnjih programa za 2022. godinu, najkasnije do 15.06.2021. godine.