Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da je u izveštaju Saveta Evrope (SE) za 2018. godinu navedeno da je u srpskim zavodima za izvršenje krivičnih sankcija došlo do smanjenja stope prenaseljenosti.

Srbija je 2017. godine imala 109,2 lica lišenih slobode na 100 slobodnih mesta u zavodima, dok je u 2018. godini ta stopa pala na 105,5.

Ministarstvo podseća na to da je, u skladu sa standardima SE i Evropske unije, u oktobru 2018. godine otvoren novi moderan zatvor u Pančevu za smeštaj 500 lica, što je uticalo i na to da izveštaj bude povoljniji.

U izveštaju je navedeno i da veći problem sa smeštajnim kapacitetima od Srbije imaju i države članice SE i EU, poput Belgije (120,6 na 100 slobodnih mesta), Italije (118,9 lica), Francuske (116,5 lica), Mađarske (114,5 lica), Rumunije (113,1), Malte (107), Grčke (106,8) i neznatno više Austrija (105,8).

Broj smrtnih slučajeva je ostao skoro isti – 56 u 2018, a 55 u 2017. godini, dok u 2018. godini nije bilo nijednog slučaja samoubistva.

U saopštenju se ističe da je reč o izveštaju SE za 2018. za Srbiju, zaključno sa 31. decembrom te godine, a ne o izveštaju za 2019. godinu kako su preneli pojedini mediji.

Ministarstvo naglašava i da tokom 2018. godine nije bilo 43 bekstva kako je preneto, već se desilo jedno bekstvo prilikom sprovoda lica, dok su registrovana 42 udaljenja iz otvorenih i poluotvorenih odeljenja zavoda koja po zakonu ne mogu da imaju fizičko-tehničke prepreke, dok se bekstvo odnosi samo na zatvoreni deo zavoda u kome te prepreke postoje.

Ministarstvo pravde i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ulažu poslednjih nekoliko godina intenzivne napore kako bi se poboljšali uslovi za smeštaj lica lišenih slobode. U tom pogledu, kako se podseća, upravo je završena izgradnja modernog objekta za smeštaj 200 lica u Okružnom zatvoru u Leskovcu.

Prošle godine je izgrađen objekat u KPZ za žene u Požarevcu za smeštaj 160 osuđenica, kao i novi paviljon za 216 osuđenika u Zabeli, a u toku je izgradnja još dva paviljona u tom zavodu. Do kraja ove godine biće izgrađen paviljon u KPZ u Sremskoj Mitrovici za smeštaj 320 lica.

I ovom prilikom naglašavamo da je Uprava posvećena poštovanju prava lica lišenih slobode i potpunoj primeni međunarodnih konvencija koje regulišu ovu oblast kako u pogledu smeštaja, tako i u pogledu humanog postupanja prema osuđenicima i pritvorenicima, navodi se u saopštenju.