U petak 8.3.2019.god.u Tehničkoj školi sa domom učenika „Nikola Tesla“ u Kostolacu u kabinetu za istoriju i geografiju, u odeljenju E11, održan je ugledi čas na temu “Osnivanje, razvoj i cilj EU”. Čas je realizovan kao rezultat korelacije sledećih nastavnih predmeta:geografije, građanskog vaspitanja – (prof. Jasmina Pešić ) i ustava i prava građana (prof.Marina Miljković). Aktivno učešće u diskusiji su uzeo je profesor istorije: Goran Milošević.

Učenici su već dosta obavešteni o ovoj temi putem medija, tj.sredstva javnog informisanja. U informativnim emisijama često se pominje EU. Govori se o sastancima ministara EU, o sporazumima Srbije sa EU, o zemljama koje su kandidati za ulazak u Eu i sl.
Učenici su tokom predavanja na času bliže upoznati sa pojmom i nastankom EU – istorijatom, simbolima, institucijama, načinom funkcionisanja.

Akcenat je stavljen na osnovnim cinjevima EU: 1.Jedinstveno tržište; 2.Sloboda kretanja ( Šengen sporazum); 3.Jedinstvena evropska valuta; 4.Prava građana; 5.Princip solidarnosti; 6.Unutrašnja i spoljna bezbednost.

Na času je rađeno grupnim oblikom rada. Učenici su posle predavanja profesora podeljeni u 4 grupe, sa po 6 učenika.Svaka grupa je dobila svoje zadatke, štampan materijal i kartu EU.Prednost u prezentovanju imale su one grupe, koje su brže završile postavljene zadatke. Pitanje koje je najviše podstaklo učenike na razmišljanje, analizu, diskusiju pa i debatu je: Šta bi po vašem mišljenju Srbija dobila ulaskom u EU?

Učenici su na ovom času kroz grupni oblik rada ,razvijali socijalne veštine, smelost da izraze lično mišljenje, razvoj komunikacije sa drugima , a pri tome utvrđivali postojeća i usvajali nova znanja o EU.

Jasmina Pešić, prof.geografije

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments